87% Latvijas jauniešu vecumā no 18 līdz 24 gadiem uzskata, ka Latvija 1940.gadā PSRS sastāvā neiestājās brīvprātīgi, liecina «Latvijas sociālās atmiņas monitoringa» 2017.gada dati.

Pētījumā ir apkopotas atbildes gan no latviešiem, gan arī krievvalodīgajiem. Kā skaidro pētījuma autori, aptaujas dati parāda, ka tikai 13% jauniešu vecumā no 18 līdz 24 gadiem uzskata, ka Latvija PSRS sastāvā iestājās brīvprātīgi, bet 45% atzīst iebrukuma faktu. 40% no respondentiem ir snieguši atbildi «Grūti pateikt» vai «Nav atbildes». Savukārt 2% jauniešu uzskata, ka Latvijas nonākšanai PSRS sastāvā ir cits iemesls.

Līdzīgi aptauju rezultāti ir novērojami vecuma grupā no 25 līdz 34 gadiem. Arī šajā vecuma grupā ar 56% rezultātu visvairāk dominē 1940.gada PSRS iebrukuma Latvijā atzīšana.

Pretēji statistikas rezultāti ir novērojami vecākajā demogrāfijas grupā, no 55 līdz 74 gadu vecumam, no kuras 42% neatzīst iebrukuma faktu. Savukārt 29% no šīs vecuma grupas uzskata, ka Latvija PSRS sastāvā iestājās brīvprātīgi. Atlikušie 29% respondentu vai nu atsakās atbildēt uz jautājumu, vai arī viņiem ir cits viedoklis.

Pētījuma autori uzsver, ka pēdējo gadu laikā, jo īpaši Latvijas reģionos, ir būtiski pieaudzis to respondentu īpatsvars, kas uz šo jautājumu sniedz neizlēmīgu atbildi.

Pētījums «Latvijas sociālās atmiņas monitorings 2017» tiek veikts reizi piecos gados, un šogad visā Latvijā tika aptaujāti kopā 1005 respondenti.