«Mēs skaidri parādīsim, kurš te ir saimnieks un kurš te ir svešais. Mēs neejam uz vēlēšanām – jo kam mums tas?! (..) Vispirms valoda – un, ja tās nav, tad… neņem ļaunā, tevi nosūdzēs, tu būsi noziedzies un tevi sodīs,» komentējot Valsts valodas centra (VVC) sākto lietvedību pret saldējuma kafejnīcas «Gelato Italia» īpašnieku par nerunāšanu valsts valodā, ar skumju ironiju Facebook komentē Dita. Sašutumu pauž arī citi kafejnīcas apmeklētāji un aicina, spītējot valodnieku bardzībai, doties uz «Gelatio Italia». VVC skaidro, ka Latvijā cilvēkiem ir tiesības saņemt pakalpojumu latviešu valodā. Izņēmumu nav. Itālim draud sods no 35 līdz 280 eiro.

Mani apvaino kā noziedznieku

Facebook aplidoja saldējuma kafejnīcas īpašnieka emocionālais vēstījums. «Pirms divām dienām «Gelato Italia» ieradās VVC pārstāvis. Es saņēmu sodu par to, ka nerunāju latviski. Manā kafejnīcā visi darbinieki runā latviski. Esmu iemācījies daudz latviešu vārdu no klientiem un meitenēm, kas strādā kopā ar mani. Diemžēl es nevaru runāt. Strādājam 12 un vairāk stundas dienā, 7 dienas nedēļā, tāpēc man nav laika apmeklēt kursus,» raksta kafejnīcas īpašnieks. Latvijā viņš dzīvo divus gadus.

«Es izveidoju uzņēmumu. Es izveidoju saldējuma veikalu no nulles. Tajā strādā tikai Latvijas profesionāļi. Es maksāju nodokļus. Mani darbinieki ir labi atalgoti.»

Itāļu kungs saka, ka negribot kritizēt likuma absurdu. Tomēr jautā: «Kāpēc mani nebrīdināja, kad es sāku? Es ieguldīju savu (Itālijas) naudu šajā valstī, un tagad mani apvaino kā noziedznieku. Vai tas ir veids, kā uzņem ārvalstu investorus?»

Mīļo saimniek, ar to nepietiek...

«Aiz Melngalvju nama ir burvīga itāļu kafejnīca ar kosmisku itāļu saldējumu. Tur allaž skan itāļu valoda, jo tajā runā gan īpašnieki, gan daudzi apmeklētāji, taču viss personāls runā un saprot arī latviski. Pats saimnieks parasti ir uz vietas un teicami saprot, ko es viņam saku latviski, un atbild man ar latviešu vārdiem pamatformās Bet… ar to, mīļo saimniek, nepietiek. Mums nepietiek,» sašutusi Dita. «Latvija nedrīkst kļūt par policejisku valsti.» «Eh, mazi esam...» - tā uz notikušo reaģē citi sociālo tīklu lietotāji.

Nevajag šķirot pēc tautības

Krāsas ir sabiezinātas, jo, lai gan lietvedība par valsts valodas nelietošanu pret kafejnīcas īpašnieku ir sākta, lēmums vēl nav pieņemts, skaidro Valsts valodas centra pārstāvis Viesturs Razumovskis. «Saņēmām sūdzību, ka saldējuma pārdevējs – kungs cienījamā vecumā - ir nelaipns, runā tikai angliski vai itāliski un pat necenšas komunicēt latviski. Devāmies pārbaudīt, vai iesniegumā minētais atbilst patiesībai. Patiešām veikalā atradās tikai kungs, kurš nerunāja latviski. Likums nosaka, ka privātos uzņēmumos ir jālieto valsts valoda. Latvijas iedzīvotājiem ir tiesības savā valstī saņemt pakalpojumu latviešu valodā,» stāsta Razumovskis.

Viņš pieļauj, ka šajā gadījumā galvenā problēma bija nevis latviešu valodas nezināšana, bet gan tas, ka kafejnīcas īpašnieks bija nelaipns un pat necentās ar pircēju runāt latviski.

«Kad kāda mikrorajona veikalā pārdevēja runā krieviski, mēs kliedzam: «Sodiet, sodiet!» Ja itālis nerunā latviski - o, viņš taču ir itālis! Nevajag šķirot cilvēkus pēc tautības. Likums ir likums!»

Sods var tikt piespriests robežās no 35 līdz 280 eiro. Tā apmērs atkarīgs no latviešu valodas zināšanu līmeņa. Nav izslēgts, ka cilvēks tiek tikai brīdināts. «Vērtējam katru konkrēto gadījumu un ņemam vērā visus apstākļus.»