«Kāpēc Ādažos masveidā izzāģē kokus?» jautā TVNET lasītājs. Cilvēki vēl atceroties, kā tie padomju laikos stādīti. Gaujas iela tiek atbrīvota no veciem, slimiem un bīstamiem kokiem, lai izbūvētu modernu centru ar jaunu brauktuvi un veloceliņiem. Vietā tiks stādīti jauni koki, skaidro Ādažu novada pašvaldībā.

Pēc rekonstrukcijas Gaujas ielā tiks stādīti jauni koki - 18 sarkanie ozoli, 17 platlapu liepas, 7 purva ozoli, 650 dažādu lapu krūmi un vairāk nekā 5900 ziedošas ziemcietes, stāsta Ādažu novada domes sabiedrisko attiecību vadītāja Monika Griezne. Šobrīd Gaujas ielas zona tiek atbrīvota no slimajiem, novecojušajiem un bīstamajiem kokiem, kā arī sējeņiem, saskaņā ar arboristu veikto koku inventarizāciju un atzinumu. Iecerēts, ka nākotnē iela izskatīsies šādi:

Gaujas ielas projekta vizualizācija
Gaujas ielas projekta vizualizācija FOTO: Ādažu novada pašvaldība

Kad 20.gs. 50. gados stādīja kokus, Ādažos bija trīs reizes mazāk iedzīvotāju nekā tagad. «Rīta stundās satiksmes intensitāte Gaujas ielā līdzinās Brīvības ielas satiksmes noslodzei, tādēļ pašvaldībai bija jāizšķiras par divām alternatīvām – vai nu veidot jaunu, modernu Ādažu centru ar jaunu brauktuvi un apmalēm, ar jaunu apgaismojumu, ar atsevišķiem celiņiem – gājējiem, velobraucējiem, ar Rietumeiropas standartiem atbilstošām gājēju pārejām, vidi, vai arī saglabāt vāji apgaismotu, nedrošu ielu, neko nemainot,» skaidro Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks (Reģionu alianse).

Saglabājot savu laiku nokalpojušos kokus, ielas paplašināšana nebūtu iespējama.

Ādažu novada domes telpiskās attīstības plānotāja Iveta Grīviņa uzsver, ka esošā Gaujas iela vēsturiski veidojusies bez konkrēta plāna, koki padomju laikā tika stādīti nepārdomāti. Tagad ielas projektēšanas laikā tika piesaistīti profesionāli arboristi, kas veica visu esošo koku inventarizāciju un novērtēja esošo koku gan vizuālo, fizisko stāvokli, gan to vitalitāti. «Nebūt nav tā, ka Ādaži ir palikuši bez zaļas vides un Ādažiem būtu atņemti pēdējie koki. Ādažu jaunajam centram un tā galvenajai ielai – Gaujas ielai – jāieliek pamats jaunas un kvalitatīvas pilsētvides attīstībai Ādažu novadā,» skaidro Griezne.