TVNET lasītājs ir sašutis par vēstuli, ko saņēmis no Valsts ieņēmumu dienesta (VID). Tajā teikts, ka saimnieciskās darbības veicēja gada ienākumu deklarācijas (GID) iesniegšanas termiņa kavēšana tiks uzskatīta par tīšu un apzinātu izvēli, par kuru var sodīt. Pēc viņa domām, šāds atgādinājums, kad Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS) ir pārslogota, nav ētisks.

VID skaidro, ka šāda satura vēstules saņēmuši tikai tie saimnieciskās darbības veicēji, kuri pēdējo trīs gadu laikā nav iesnieguši gada ienākumu deklarāciju vispār vai regulāri kavējuši tās iesniegšanas termiņu. «Runa ir tikai par tām personām, kurām deklarācijas ir jāsniedz obligāti, jo viņas veic saimniecisko darbību. Vēršam uzmanību, ka uzņēmēji un saimnieciskās darbības veicēji gada ienākumu deklarācijas sniedz tikai elektroniski, līdz ar to rindā šīm personām nav jāstāv, jo deklarāciju viņi var iesniegt no jebkuras vietas, kur ir internets, turklāt jebkurā dienā un laikā trīs mēnešu periodā – līdz 1. jūnijam,» norāda VID. «Neskatoties uz to, cik patīkams vai tieši pretēji – nepatīkams ir ziņas saturs, cilvēki dod priekšroku īsam tekstam, kurā lietas būtība nav jāmeklē liekvārdībā un likuma pantu uzskaitījumos,» uzskata nodokļu iekasētāji.