Ventspils muzeja krājums papildināts ar akmens laikmeta beigu akmens cirvi, ko Ventspils novadā atradis kāds dāņu zemnieks, informēja Ventspils muzeja Projektu nodaļas vadītāja Ieva Rupenheite.

Cirvi Ventspils novada Ugāles pagasta Ameļciemā, arot lauku, atradis dāņu zemnieks Erlings Vangs Matiasens, kurš saimnieko Ameļciema «Vecsinepēs». Muzeju par atradumu informējusi un nozīmīgajai senlietai muzejā nonākt palīdzējusi māksliniece Laimdota Junkara.

Akmens cirvis attiecināms uz akmens laikmeta beigām – bronzas laikmeta sākumu. Lai gan cirvis saglabājies fragmentāri, tas sniedz būtisku informāciju par Ventspils novada apdzīvotību aizvēstures senākajos posmos. Iespējams, šis atradums liecina par apmetnes pastāvēšanu atraduma vietā vai arī tas ziedots senā laukā, izlūdzoties no pārdabiskiem spēkiem labu ražu, pieļāva Rupenheite.