Iedzīvotāju evakuācija pie applūstošajām Lielupes palieņu pļavām Mežotnē nav nepieciešama, pauda Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Kalinka.

(Pievienota 4.rindkopa.)

Viņš klāstīja, ka ūdens līmenis ir cēlies gan Lielupē, gan Mūsā un Mēmelē, no Lietuvas puses ūdeņi nes dažādus gružus.

Kalinka ir pārliecināts, ka iedzīvotāju evakuācija no applūstošajām zonām nebūs nepieciešama, jo upes atrodas ielejās, un applūst tikai palienes.

Arī Mežotnes pagasta pārvaldes vadītājs Normunds Vāvers apliecināja, ka ūdens mājsaimniecības nav skāris. Tā kā laikapstākļi ir uzlabojušies, pagastā cer uz lietavu radīto plūdu apjoma samazināšanos.

Jau vēstīts, ka Lielupē pie Mežotnes applūdušas palienes. Ūdens līmenis paaugstinās visās upēs Lielupes baseinā, straujākais kāpums reģistrēts Bērzē pie Līvbērzes - pusotrs metrs divu dienu laikā.