Eiropas Kosmosa aģentūras satelītu attēlos redzamas vairāk nekā 800 ha platībā jūnija vidū degušā Ādažu poligona ugunsgrēka attīstības stadijas un atstātās sekas. Izpētot satelītu datus, Vides risinājumu institūta pētnieki noteikuši ugunsgrēka izcelšanās brīdi un krasās mitruma līmeņa izmaiņas teritorijā.

Eiropas Zemes novērošanas programma Copernicus piedāvā brīvi pieejamus Sentinel-1 un Sentinel-2 satelītu attēlus, ar kuru palīdzību iespējams novērot Ādažu poligona statusu pirms un pēc ugunsgrēka, kā arī novērot mitruma līmeņa izmaiņas, kādas izveidojušās pēc ugunsgrēka.

Jau vēstīts, ka 9. jūnijā starptautisko militāro mācību Swift Response 2018 laikā Ādažu poligonā izcēlās ugunsgrēks. Mācību laikā aizdegās viens no transportlīdzekļiem, kas tika desantēts. Dzēšanā bija iesaistīti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), Valsts meža dienests, operatīvie transportlīdzekļi, gaisa spēku helikopters, Nacionālo bruņoto spēku, kā arī sabiedroto karavīri. Šķita, ka pirmdien, 11.jūnijā, uz laiku izdevies neitralizēt ugunsgrēku, taču, vējam pieaugot, ugunsgrēks atkal sāka izplatīties, un tā neitralizācija prasīja vairākas dienas. Teritorijā dega meža jaunaudzes, pieaudzis mežs, izcirtumi, virsāji, sūnas un sausā zāle.

Ādažu poligons, kas atrodas Ādažu un Sējas novadu administratīvajās teritorijās, ir vienīgā plašā militāro mācību teritorija Latvijā, kur mācības norisinās jau 90 gadus. Poligona teritorija aizņem vairāk nekā 13 tūkstošus hektāru, un tas ir lielākais poligons Baltijas valstīs. Ādažu poligons ir unikāla teritorija, kas kalpo par pierādījumu, ka militārās mācības iespējams apvienot ar dabas aizsardzību. Regulāras aktivitātes, ko nodrošina militārās mācības, rada un uztur īpašus biotopus, kas ir mājvieta retām un aizsargājamām bezmugurkaulnieku un putnu sugu sugām.

Ādažu militārais poligons ir teritorija ar Eiropā aizsargājamām dabas vērtībām, kas iekļauta Eiropas Savienības vienotajā Natura 2000 aizsargājamo teritoriju tīklā.

Gandrīz 80% no Ādažu militārā poligona atrodas īpaši aizsargājamā ainavu apvidus Ādaži teritorijā. Teritorijā sastopamas daudzveidīgas dabas vērtības, arī īpaši aizsargājami biotopi. Daļa biotopu ir veidojušies dažādu traucējumu, tostarp arī ugunsgrēku rezultātā.