Konkursa uzvarētājam tiks apmaksāti ceļa un uzturēšanās izdevumi Japānā, kā arī citi ar programmas norisi saistītie izdevumi.

Latvijas studentiem, kuri ar izcilām sekmēm apgūst japāņu valodu, tiek piedāvāta iespēja pieteikties konkursā, lai dotos mācību ceļojumā uz Japānu. Pretendentiem būs jākārto japāņu valodas eksāmens, bet konkursa uzvarētājam tiks apmaksāti ceļa un uzturēšanās izdevumi Japānā, kā arī citi ar programmas norisi saistītie izdevumi.

Pretendentiem pieteikšanās brīdī jābūt ar izcilām sekmēm apguvušiem japāņu valodas pamatlīmeni - vairāk nekā 300 mācību stundas -, jābūt vecumā no 18 līdz 54 gadiem, kā arī pēdējo piecu gadu laikā pretendenti nedrīkst būt apmeklējuši Japānu ilgāk par septiņām dienām. Pretendentiem līdz 10.maijam Japānas vēstniecībā jāiesniedz pieteikuma dokumenti.

Programmas mērķis ir veicināt turpmāku japāņu valodas apguvi. Izglītojošā programma tiks īstenota, pievienojoties Japānas Fonda programmas «Izcilajiem studentiem» dalībniekiem no dažādām pasaules valstīm.

No 5.septembra līdz 19.septembrim Latvijas pārstāvis 15 dienas kopā ar programmas dalībniekiem no citām valstīm apmeklēs Japānu, klausīsies lekcijas par Japāņu valodu, sabiedrību un kultūru, apmeklēs dažādas kultūras iestādes un nozīmīgas vēsturiskas vietas, kā arī viesosies mājās pie japāņu ģimenes.