Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) aicina atbildīgās iestādes atļaut Latvijas augstākajām izglītības iestādēm iesniegt dokumentus un veikt ārējo novērtēšanu citās Eiropas Savienības (ES) atzītās novērtēšanas aģentūrās, tādējādi paaugstinot savu reputāciju un atpazīstamību starptautiskā līmenī, informēja LTRK sabiedrisko attiecību konsultante Rūta Grikmane.

Viņa atgādina, ka akreditācijas procesu pašreiz plāno veikt Akadēmiskās informācijas centrs, kas būs atbildīgs par turpmāko augstākās izglītības akreditāciju, taču iestāde vēl nav pati izgājusi ārējo novērtēšanu, lai tiktu iekļauta Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā (EQAR). Tas nozīmē, ka patlaban valstī nav atbilstošas iestādes, lai izsniegtu nepieciešamo dokumentāciju, tādēļ LTRK aicina nekavējoties ļaut augstskolām uzsākt akreditāciju ES atdzītajās akreditācijas aģentūrās.

«Daudzu valstu akreditācijas aģentūras ir saņēmušas Eiropas augstākās izglītības kvalitātes reģistra attiecīgos sertifikātus un atļauju akreditēt augstskolas, piemēram, Vācijas, Austrijas un citu valstu aģentūras. Lai nekavētu Latvijas augstākās izglītības attīstību, vēlamies, lai akreditāciju varētu veikt arī citās, ES valstīs atzītās aģentūrās,» uzsvēra LTRK prezidents un LTRK Zināšanu un ekonomikas padomes vadītājs Aigars Rostovskis.

Viņš arī piebilda, ka, ņemot vērā izglītības eksporta ietekmi uz Latvijas ekonomiku, starptautiskā atzinība un akreditācija varētu nest vēl papildu labumu tautsaimniecībai, lai piesaistītu jaunus studentus. Tāpēc atbildīgajām iestādēm pēc iespējas ātrāk jāatrisina izveidojušos situāciju akreditācijas jomā, un jāļauj Latvijas augstskolām konkurēt starptautiskā mērogā. Pēc viņa sacītā, atzītas ārvalstu aģentūras spēj sniegt ieteikumus, un veikt neatkarīgu akreditācijas procesu.

Rostovskis arī uzsvēra, ka pēc Akadēmiskās informācijas centra iekļaušanas EQAR reģistrā jānodrošina iespēja tam piedāvāt tādas cenas un kvalitātes pakalpojumus, ko izvēlas arī citu valstu augstskolas, tādējādi sekmējot Latvijas izglītības sistēmas novērtējumu kopumā.

LTRK ir politiski neitrāla uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru mazie, vidējie un lielie uzņēmumi. LTRK individuālo biedru - uzņēmumu - apgrozījums 2013.gadā pārsniedza 13,5 miljardus eiro, turklāt jauno LTRK biedru skaits jau ceturto gadu pēc kārtas pieaug par vidēji 46% gadā. LTRK pārstāv savu biedru - uzņēmēju intereses valsts un pašvaldību institūcijās, cīnoties par labāku biznesa vidi, kā sniedz praktisku atbalstu saviem biedriem, palīdzot celt uzņēmumu konkurētspēju, kā arī atrast jaunus sadarbības partnerus Latvijā un ārvalstīs.