Brīvprātīgajam darbam valsts bērnu sociālās aprūpes iestādēs ir pieteikušās 123 personas, informēja Labklājības ministrijas (LM) Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte Sigita Rozentāle. Patlaban valsts sociālās aprūpes centrā (VSAC) «Rīga» pieteikušies 111 cilvēki, bet VSAC «Kurzeme» - 12.

Rozentāle informēja, ka patlaban līgumi noslēgti ar 35 personām, tostarp vakar tika plānots noslēgt vēl ar 16 cilvēkiem. «Viens no pirmajiem noslēgtajiem brīvprātīgā darba līgumiem jau pārtraukts nozīmīgu izmaiņu personas dzīvē dēļ,» piebilda LM pārstāve.

Pēc viņas paustā, patlaban darbu VSAC filiālēs sākuši četri brīvprātīgie darbinieki, tostarp VSAC «Rīga» filiālē «Rīga « - 2, filiālē «Baldone» - 1 un filiālē «Pļavnieki» - 1, turklāt vēl astoņas personas apmeklējušas filiāles, lai iepazītos ar darba apstākļiem un vienotos par konkrētu laiku brīvprātīgā darba sākšanai. Aprūpes iestādes esot ļoti apmierinātas ar līdzšinējo brīvprātīgo darbinieku darbu.

Uz jautājumu, vai brīvprātīgā darba organizēšanā VSAC saskaras ar grūtībām, Rozentāle norādīja, ka aprūpes iestādes, kurās brīvprātīgie jau strādā, problēmas pagaidām nekonstatē, tomēr problēmu nākotnē varētu radīt tas, ka daļa brīvprātīgo vēlas strādāt tikai ar praktiski veseliem mazuļiem, kaut arī iestādēs bērni ir ļoti dažādā vecumā un arī ar visdažādākajām veselības problēmām. Šī iemesla dēļ daļai brīvprātīgo darbs ar slimiem bērniņiem varētu būt psiholoģiski smags un neizturams, kā rezultātā brīvprātīgā darba attiecības varētu tikt pārtrauktas. «Mēs plānojam brīvprātīgajiem nodrošināt apmācību un supervīziju, tomēr pieņemu, ka ne visos gadījumos šāds atbalsts brīvprātīgos noturēs,» piebilda Rozentāle.

Vienlaikus viņa informēja, ka VSAC «Kurzeme» 20.janvāra semināra, kas notiks filiāles «Liepāja» telpās plkst.10, runās par brīvprātīgā darba iespējām dalībniekiem, parādīs aprūpes iestādi un tad slēgs līgumus par brīvprātīgo darbu. Šāda veida pieeja, pēc Rozentāles domām, novērsīs spontānu un nepārdomātu līgumu noslēgšanu.

Kā ziņots, LM aicina iedzīvotājus kļūt par brīvprātīgo darbinieku VSAC filiālēs, kurās uzturas bērni. Par brīvprātīgo var kļūt jebkura pilngadīga persona, neatkarīgi no dzimuma, vecuma un veselības stāvokļa, nacionalitātes, politiskajiem uzskatiem un konfesionālās piederības. Katram, kas to vēlas, ir iespēja kļūt par brīvprātīgo darbinieku centrā, ziedojot tam pāris stundas dienā, nedēļā vai mēnesī atkarībā no vēlmēm un iespējām.

Lai kļūtu par brīvprātīgo darbinieku jāiepazīstas ar informāciju par VSAC filiālēm un to atrašanās vietu, kā arī ar informāciju par katras konkrētās filiāles vajadzībām pēc brīvprātīgo darbinieku atbalsta bērnu aprūpes procesa nodrošināšanā. Pēc tam jāaizpilda pieteikums brīvprātīgajam darbam, tostarp norādot izvēlēto VSAC filiāli, un jānogādā tas LM, Skolas ielā 28, Rīgā vai ērtāk sasniedzamajā VSAC filiālē.

Tiklīdz VSAC būs izvērtējusi pieteikumu un personas datu pārbaude apliecinās, ka nepastāv šķēršļi brīvprātīgā darba veikšanai, VSAC tiks noslēgts līgums par brīvprātīgā darba veikšanu konkrētā filiālē.