Valsts kanceleja sākusi darbu pie vienotā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāla (TAP) izveides, lai nodrošinātu efektīvāku tiesību aktu projektu izstrādi, saskaņošanu un kontroli, kā arī Ministru kabineta lēmumu pieņemšanas un sēžu vadības procesu, informēja Valsts kancelejā.

Ar tā palīdzību sabiedrībai tiks nodrošināta arī ērtāka līdzdalības iespēja tiesību aktu projektu sabiedriskajā apspriešanā.

Projekta kopējais finansējums ir 1,45 miljoni eiro, no tiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 1 232 500 eiro, bet valsts budžeta finansējums - 217 500 eiro.

Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu nodaļas projektu vadītāja Signe Rudzīte skaidroja, ka TAP portāla izveide pēc būtības būs jauna pieeja tiesību aktu projektu izstrādē un apritē, konceptuāli atsakoties no dokumenta kā publiskās pārvaldes procesu un informācijas organizācijas rīka, kas pilda tikai informācijas nesēja funkciju.

«TAP portāls nebūs lietvedības sistēma, bet gan datu aprites informācijas sistēma, jo informācija tajā tiks radīta, uzkrāta, apstrādāta un izplatīta digitāli. Visi dati portālā tiks strukturēti uzkrāti un vēlāk centralizēti no TAP portāla nodoti glabāšanai Latvijas Valsts arhīvā,» sacīja Rudzīte.

Projekta īstenošanas laikā izstrādās īpašu portālu, ar kā palīdzību tiks uzturēts tiesību aktu projektu reģistrs. Portāls kalpos kā tiesību aktu projektu izstrādes rīks, ar kā starpniecību notiks tiesību aktu projektu izsludināšana un saskaņošana, iesniegšana un izskatīšana Ministru kabinetā, kā arī uzdevumu izpildes kontrole.

Paralēli portāla darba videi, kas būs pieejama tiesību aktu projektu izstrādes un apstiprināšanas procesā iesaistītajiem darbiniekiem, plānota arī publiskā sadaļa. Tajā ikviens iedzīvotājs varēs atrast publiski vispārpieejamu un ar tiesību aktu projektiem saistītu informāciju, izņemot tādu, kam ir ierobežotas pieejamības statuss. Papildus lietotājam tiks paredzēta iespēja sekot līdzi tiesību aktu projektu virzības statusam, sākot no izstrādes un sabiedriskās apspriešanas brīža un beidzot ar publikāciju oficiālajā laikrakstā «Latvijas Vēstnesis».

Turklāt, lai nodrošinātu sabiedrības viedokļa noskaidrošanu pirms tiesību aktu projektu izstrādes, TAP portāla publiskajā sadaļā, izmantojot e-pakalpojumu ««Tiesību aktu projektu sabiedriskā apspriešana», tiks veicināta sabiedrības līdzdalības iespēja. Tāpat ikvienam interesentam būs iespēja pieteikties tiesību aktu projektu reģistra jaunumu saņemšanai.

TAP portāla izstrāde ir viens no valdības rīcības plāna uzdevumiem, kā arī viena no Atvērtās pārvaldības partnerības otrajā un trešajā nacionālajā rīcības plānā iekļautajām Latvijas aktivitātēm.