Pirmo reizi policijai nācās analizēt tik lielu sabiedrības sniegto informācijas apjomu un meklēšanas pasākumos iesaistījās tik vērienīgs cilvēku skaits, secina Valsts policija, apkopojot pirmos datus par to, kas būtu noderējis, lai piecgadīgā Ivana Berladina meklēšana notiktu ātrāk un labāk. Policija secina, ka plašus meklēšanas pasākumus nākas veikt aizvien biežāk.

Policija nopietni izvērtē un analizē visu ar Ivana Berladina meklēšanu saistīto informāciju, struktūrvienību sadarbību un informācijas apmaiņu, lai gūtu atbildes uz jautājumu – vai bija iespējams kaut ko izdarīt labāk, ātrāk, pareizāk, Valsts policija raksta savā Facebook profilā.

Policija uzsver, ka

svarīgs ir jautājums par materiāli tehnisko nodrošinājumu vai arī par iespējām nepieciešamo tehniku vai aprīkojumu piesaistīt no sadarbības partneriem vai brīvprātīgajiem,

kā tas, piemēram, bija pēdējā meklēšanas dienā, kad policija lūdza atsaukties tos, kuriem ir kvadricikli vai cita tehnika, ko iespējams izmantot ātrai meža pārmeklēšanai.

Kopējā situācijas analīze prasīs zināmu laiku, jo analizējamo darbību un datu apjoms ir milzīgs.

Turklāt tiks vērtēta ne vien informācija, kas pienāca uz e-pastu puikaliepaja@iem.gov.lv, bet arī amatpersonu darbības. Ir identificēts viens gadījums, kad kāda amatpersona, pieņemot informāciju par iespējamo bērna atrašanās vietu, nenodeva to tālāk meklēšanas grupai, tādējādi rupji pārkāpjot sava darba instrukcijas. Tāpēc ir sākta disciplinārlieta, amatpersona ir atstādināta no dienesta pienākumu pildīšanas un informācija nodota arī Iekšējās drošības birojam.

«No katras šādas ļoti sāpīgas situācijas mums ir jāspēj gūt mācība, lai nākotnē nekas tamlīdzīgs vairs neatkārtotos. Un pat ja, nedod Dievs, tās atkārtojas, lai mēs esam labāk sagatavoti tikt ar tām galā pēc iespējas efektīvāk,» uzsver Valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis.