Valsts kontrole kritizē Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (PLMP) par bēgļu jautājumā risināšanai piešķirtā finansējuma izlietojumu.

Valsts kontroles vadītāja Elita Krūmiņa šodien žurnālistiem stāstīja, ka Valsts kontrole nākamnedēļ sniegs plašāku izklāstu par revīziju, kuras laikā tika analizēts jautājums par finansējuma izlietojumu bēgļu jautājuma risināšanā.

«Patlaban Valsts kontrole vēl veic apkopojumu, bet varu atklāt, ka jautājums tiks skatīts horizontālā griezumā. Šī jautājuma risināšanā ir iesaistīta virkne institūciju, un Valsts kontrole analizē, cik efektīvi ir izlietots finansējums,» sacīja Krūmiņa.

Valsts kontroliere atklāja vien to, ka, pēc revidentu domām, daļa no PLMP piešķirtā finansējuma bēgļu jautājuma risināšanā nav izlietota atbilstoši mērķiem.