Satversmes tiesā (ST) 20.aprīlī ierosināta lieta par pedagogu kvalitātes pakāpju piemaksām.

Kā informēja ST, 20.aprīlī tika ierosināta lieta par Ministru kabineta (MK) noteikumu «Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība» normas atbilstību Satversmei un Izglītības likuma normām, kā arī MK noteikumu «Pedagogu darba samaksas noteikumi» normas atbilstību Satversmes 1.pantam.

Noteikumu «Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība» 91.punkts nosaka, ka pedagogam, kuram kvalitātes pakāpe līdz 2016.gada 31.maijam nav piešķirta, un pedagogam, kuram kvalitātes pakāpes apliecības derīguma termiņš beidzas laikposmā no 2016.gada 31.maija līdz 2018.gada 31.augustam, ir tiesības pieteikties pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai ne agrāk kā 2018.gada 1.septembrī. Līdz 2018.gada 31.augustam iesniegtie pedagogu iesniegumi netiek izskatīti.

Savukārt «Pedagogu darba samaksas noteikumos» rakstīts, ka pedagogiem, kuriem ir piešķirta pedagogu profesionālās darbības 3., 4. un 5.kvalitātes pakāpe, nosaka piemaksu attiecīgi 45 eiro, 114 eiro un 140 eiro apmērā par vienu pedagoga darba likmi proporcionāli tarificēto mācību stundu skaitam, bet izglītības psihologam, skolotājam logopēdam un speciālajam pedagogam - proporcionāli tarificētajai amata slodzei. Vispārējās izglītības iestāžu, profesionālās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu direktoriem un viņu vietniekiem, struktūrvienību vadītājiem izglītības jomā, izglītības metodiķiem, sporta organizatoriem, direktora vietniekiem metodiskajā darbā valsts ģimnāzijās un pirmsskolas izglītības metodiķiem minēto piemaksu par kvalitātes pakāpi nosaka proporcionāli tarificētajai tā pedagoģiskā darba slodzei, par kuru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegūta kvalitātes pakāpe, neieskaitot viņu amata algu.

Satversmes 1.pants nosaka, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, Satversmes 64.pants paredz, ka likumdošanas tiesības pieder Saeimai, kā arī tautai šinī Satversmē paredzētā kārtībā un apmēros, bet Satversmes 91.pants, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā un cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.

Tiesa ir uzaicinājusi MK līdz 20.jūnijam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 20.septembris.

Kā ziņots, pieteikumu ST bija parakstījuši parlamentārieši Inga Bite (LRA), Inguna Sudraba (NSL), Valērijs Agešins (S), Mārtiņš Šics (LRA), Gunārs Kūtris (NSL), Jānis Urbanovičs (S), Ivans Ribakovs (S), Silvija Šimfa (NSL), Andrejs Elksniņš (S), Rihards Melgailis (LRA), Jānis Ādamsons (S), Aleksandrs Jakimovs (S), Juris Viļums (LRA), Aivars Meija (NSL), Sergejs Mirskis (S), Boriss Cilevičs (S), Arvīds Platpers (NSL), Artūrs Rubiks (S), Ringolds Balodis (NSL), Vladimirs Nikonovs (S) un Igors Pimenovs (S).

Iepriekš Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) bija mudinājusi deputātus vērsties ST saistībā ar kvalitātes pakāpju piešķiršanas kārtību. Lai iesniegtu sagatavoto pieteikumu ST, pastāv vairākas iespējas - viena no tām ir fiziskas personas iesniegums. Arodbiedrībā norādīja, ka LIZDA biedri, saistībā ar kuru tiesību pārkāpšanu arī sagatavots pieteikums tiesai, paši nevēlas iet un piedalīties tiesvedībā. Tādēļ LIZDA būtu nepieciešams izmantot ārpakalpojumu. Tāpat pastāv iespēja pieteikumu ST iesniegt tiesībsargam un vismaz 20 Saeimas deputātiem.

LIZDA uzsver, ka valdībā pieņemtie grozījumi noteikumos par kārtību pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai nosaka, ka pedagogam, kuram kvalitātes pakāpe līdz 2016.gada 31.maijam nav piešķirta, un pedagogam, kuram kvalitātes apliecības derīguma termiņš beidzas laikposmā no 2016.gada 31.maija līdz 2018.gada 31.augustam, ir tiesības pieteikties pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai ne agrāk kā no 2018.gada 1.septembra.