Pagājušā gadā visbiežāk Iekšējās drošības biroja (IDB) redzeslokā bijuši ar vardarbību saistīti noziegumi, liecina IDB apkopotā informācija.

Pagājušā gadā pirmstiesas izmeklēšana veikta 188 kriminālprocesos, no kuriem 76 kriminālprocesi ir sākti IDB. 2016.gadā IDB sāka 69 kriminālprocesus. Pērn IDB 41 kriminālprocesu saņēma no citām iestādēm izmeklēšanas turpināšanai, savukārt 71 kriminālprocesā turpināta izmeklēšana no iepriekšējiem gadiem.

2017.gadā 29% no visiem sāktajiem un saņemtajiem kriminālprocesiem ir par iespējamu vardarbības pielietošanu no amatpersonu puses. Pārējie kriminālprocesi izmeklēti par zādzībām, krāpšanos, apdrošināšanas krāpšanu, piesavināšanos, korupciju, neizpaužamu ziņu atklāšanu, dienesta viltojumu un citiem noziegumiem.

71% no IDB uzsāktajiem un saņemtajiem kriminālprocesiem ir par Valsts policijā strādājošo iespējamiem noziegumiem.

IDB norāda, ka arī lielākā daļa birojā saņemto iesniegumu ir par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību. Tomēr šajā kategorijā visbiežāk arī pieņemts lēmums par atteikšanos sākt kriminālprocesu, jo ir konstatēta nepakļaušanās likumīgajām prasībām, uzbrukums, pretošanās vai bēgšana no varas pārstāvjiem.

Lai mazinātu ar vardarbību saistītus nodarījumus šogad plānots plašāk skaidrot amatpersonu likumīgās rīcības robežas, kā arī pienākumu iedzīvotājiem ievērot amatpersonu likumiskās prasības, proti, amatpersonām ir tiesības izmantot fizisku spēku tikai pretošanās vai uzbrukuma gadījumā.

IDB uzdevums ir izmeklēt iekšlietu iestāžu, izņemot Drošības policijas, amatpersonu un darbinieku izdarītos noziedzīgos nodarījumus.

Tāpat IDB izmeklē ar vardarbību saistītus noziedzīgus nodarījumus, kurus, pildot dienesta pienākumus, izdarījušas Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas, Ostas policijas un pašvaldības policijas darbinieki.