Pirmo reizi Latvijā lielā platībā bijušajos kūdras izstrādes laukos Ķemeru Nacionālajā parkā plānots stādīt sūnas, informē Dabas aizsardzības pārvalde.

Purva stādīšana plānota 18.maijā plkst.11. Sfagnu jeb purva sūnu stādīšanas talka ar mērķi degradētajā purva teritorijā veicināt dabīgajiem mitrājiem raksturīgo augu atjaunošanos norisināsies projekta «Life REstore» ietvaros. Sfagnu stādīšana tik plašā teritorijā Latvijā notiks pirmo reizi.

Lai talka noritētu, iepriekš plānots ievākt vairāk nekā 2200 kilogramus dažādu sugu sfagnu sūnas un citus purva augus dažādās kombinācijās. Tie tiks stādīti vairākos laukumos «Life REstore» izmēģinājumu teritorijā bijušajā kūdras izstrādes laukā Lielajā Ķemeru tīrelī, kur gadu desmitiem neatjaunojas dabisks purvs. Zinātniskā eksperimentā «Life REstore» noteiks efektīvāko sfagnu stādīšanas veidu, kuru varēs izmantot bijušajos kūdras izstrādes laukos arī citviet Latvijā.

Kā skaidro Dabas aizsardzības pārvaldē, renaturalizācija, stādot purvam raksturīgo veģetāciju, ir tikai viens no iespējamajiem bijušo kūdras izstrādes lauku atkārtotas izmantošanas veidiem. Projekts «Life REstore» analizē visus Latvijai piemērotos šādu teritoriju atkārtotas izmantošanas veidus un vairākās izmēģinājumu teritorijās Latvijā īsteno un pārbauda daļu no tiem, lai sagatavotu rekomendācijas šo teritoriju ilgtspējīgai izmantošanai, līdzsvarojot vides, ekonomiskos un klimata aspektus.

Latvijā ir vairāk nekā 50 000 hektāri degradētu kūdrāju jeb teritoriju, kur pārtraukta vai vēl notiek kūdras izstrāde, pēc kuras būs jāpieņem lēmumi par šo teritoriju atkārtotu izmantošanu un jāveic rekultivācija.

Projektu «Degradēto kūdrāju atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā» no 2015.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.augustam īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu «Silava», Latvijas Kūdras asociāciju un biedrību «Baltijas krasti» ar Eiropas Savienības LIFE programmas finansiālu atbalstu.