Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) šogad veicis vairāk nekā desmit pārbaudes par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai izmantoto produktu atbilstību «zaļā iepirkuma» prasībām un aptuveni 80% veikto pārbaužu daļa produktu bija prasībām neatbilstoši, trešdien Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) sēdē sacīja PVD ģenerāldirektors Māris Balodis.

«Esam uzsākuši pārbaudes un diemžēl situācija ir tāda, ka 80% no šīm pārbaudēm konstatējām «zaļā iepirkuma» prasību pārkāpumus,» teica Balodis, uzsverot, ka ne visi piegādātie produkti pārkāpumu gadījumos bija neatbilstoši prasībām, bet tikai daļa no tiem. Pozitīvi, ka situācija ir uzlabojusies salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu. Latvijas produkti pēc PVD novērojumiem «zaļajā iepirkumā» parādās vairāk nekā iepriekš.

Balodis gan atzina, ka arī šogad veiktajās pārbaudēs PVD konstatējis tādus pārkāpumus, kā piemēram, no Latvijas uzņēmuma iegūtu sertifikāciju par vietējās gaļas piegādi iepirkuma konkursa vajadzībām, lai gan realitātē piegādāta, piemēram, Polijas gaļa. Viņš gan atzina, ka arī paši ražotāji ne vienmēr var nodrošināt pietiekošus liellopu gaļas piegādes apmērus, lai piegādātāji varētu nodrošināt iepirkumu.

Viņš piebilda, ka PVD pārbaudes turpināsies. Tomēr tā kā šogad nav apstiprināta Zemkopības ministrijas izstrādātā jaunā politikas iniciatīva 2018. gadam, kas «zaļā iepirkuma» kontrolei ēdināšanas uzņēmumos, vairumtirdzniecības un ražošanas uzņēmumos paredzēja finansējumu PVD inspektoriem virsstundu darba apmaksai, kontroles neizdosies veikt sākotnēji plānotajā apmērā. «Kad šo funkciju uzticēja, prasījām papildu līdzekļus virsstundām, jo inspektoru skaits ir ierobežots, un PVD funkcijas visu laiku paplašinās. Taču šo naudu mums nepiešķīra. Iespēju robežās pārbaudes veiksim, bet ne tādā apjomā kā sākotnēji plānojām, paredzot apmēram 1000 inspekcijas. Sanāks tik, cik sanāks, pēc atlikuma principa,» viņš teica.

LETA jau vēstīja, ka biedrības «Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kamera» ieskatā PVD ir jāpiešķir papildu finansējums zaļā iepirkuma kontroles stiprināšanai. Biedrības ieskatā, neraugoties uz normatīvo regulējumu, patlaban ikviens var pārdod nekvalitatīvu pārtiku zem «zaļās» izkārtnes, jo PVD šogad nav piešķirts finansējums minēto pasākumu kontrolei. «ZM izstrādātā jaunā politikas iniciatīva 2018. gadam «zaļā iepirkuma» kontrolei ēdināšanas uzņēmumos, vairumtirdzniecības un ražošanas uzņēmumos paredzēja finansējumu PVD inspektoriem virsstundu darba apmaksai 165 514 eiro apmērā gadā. Jaunā politikas iniciatīva netika apstiprināta, kas nozīmē, ka kontroles pasākumu veikšana ir apdraudēta,» uzsvēra «Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības kamerā».

Jau ziņots, ka saskaņā ar pašlaik spēkā esošo Publisko iepirkumu likumu un Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumiem nr. 353 «Prasības zaļajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība», PVD kontrolē atbilstību zaļajam iepirkumam .

PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.