Eiropas Savienības (ES) Tiesa otrdien nolēmusi, ka migranti, kuru lūgums piešķirt starptautisko aizsardzību kādā ES valstī ir noraidīts, var palikt šajā valstī, kamēr tiek izskatīta apelācija, ja viņi tādu gatavojas iesniegt.

ES Tiesa atzina, ka ES valstīm ir tiesības pieņemt lēmumu par izraidīšanu uzreiz pēc tam, kad personas lūgums pēc patvēruma tiek noraidīts pirmo reizi, taču lēmuma īstenošana jāatliek, kamēr tiek pabeigts apelācijas process vismaz vienā citā tiesā.

Lietu tiesā ierosināja Beļģija, kur kāds Togo pilsonis apstrīdējis rīkojumu pamest Beļģiju, kamēr tiesā nav izskatīta apelācija pret sākotnējo lēmumu, ar kuru tika noraidīts viņa lūgums pēc patvēruma.