Sākusies advente jeb Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kas ilgs četras nedēļas. Latvijā gandrīz puse jeb 46% iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem katru svētdienu aizdedzinās adventes svecīti. Savukārt 29% iedzīvotāju iegādājas adventes vainagu.

Advente ir reliģiskajā kalendārā iezīmēts laiks. Līdz ar to 4% Latvijas iedzīvotāju katru svētdienu iet uz baznīcu un 3% ievēro gavēni.

Tāpat arī advente tiek saukta par kluso gaidīšanas laiku. 3% Latvijas iedzīvotāju plāno mēnesi no savas ikdienas izslēgt svinības, vēl 3% šo laiku izmantos meditācijai.

37% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem īpaši neakcentē adventi, bet 3% nav konkrēta viedokļa šajā jautājumā.

Latvijā adventes tradīcijas biežāk ievēro sievietes, jaunieši 15-24 gadu vecumā, iedzīvotāji no vismaz četru cilvēku ģimenēm (to skaitā arī ar bērniem), Vidzemē vai Zemgalē, kā arī lauku teritorijās dzīvojošie. Tāpat adventi biežāk atzīmē ģimenēs, kurās runā latviešu valodā. To var skaidrot ar Latvijā raksturīgu iezīmi, ka latviski runājošās ģimenēs biežāk ir katoļi un luterāņi, kas Ziemassvētkus un adventi atzīmē decembrī, kamēr krievvalodīgo ģimeņu vidū biežāk ir pareizticīgie, kas Ziemassvētkus svin janvārī.

Līdzīgi reliģiskā pārliecība var ietekmēt arī veidu, kā atzīmē adventi. Tā Latgalē adventē iedzīvotāji biežāk nekā citos reģionos ievēro gavēni, izslēdz no savas ikdienas svinības un katru svētdienu dodas uz baznīcu, kamēr Vidzemē un Zemgalē iedzīvotāji biežāk tikai aizdedzina adventes sveces. Jāatzīmē, ka arī šo tradīciju reģionālo iezīmi var skaidrot ar katoļu ticības lielāku izplatību tieši Latgalē.

Iedzīvotāju vecums arī ietekmē adventes tradīciju ievērošanu. Jaunieši 15-24 gadu vecumā biežāk adventē aizdedzina svecītes vai iegādājas vainagu, kamēr seniori 60-74 gadu vecumā biežāk izslēdz no savas ikdienas svinības vai kādus citus skaļākus pasākumus.

Aptauju veica pētījumu kompānija Kantar TNS laikā no 2017. gada 28. līdz 30. novembrim, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 1400 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 15 līdz 74 gadiem.