Šorīt rīdzinieku labsajūtu traucējošo smaku radīja SIA «PARS Termināls» veiktie naftas produktu pārkraušanas darbi. Pārkraušanas darbi notika nelabvēlīgos metereoloģiskajos laika apstākļos – pilsētā bija bezvējš, kas veicināja smakas pastiprinātu koncentrāciju, TVNET uzzināja Valsts vides dienestā.

Gaisā tāda smaka, ka pat dzīvokļos ar aizvērtiem logiem nāk iekšā.

Atbildīgie dienesti jau informēti. Valsts vides dienestā TVNET noskaidroja, ka smaka varētu būt radusies, pārkraujot kādu kravu. Pagaidām precīzs smakas avots un tās iemesli nav zināmi, bet dienesta darbinieki noskaidro notikušā apstākļus.

Inspektori apskata teritoriju Sarkandaugavā, meklējot smakas iemeslus un vainīgo uzņēmumu.

VVD norādīja, ka, visticamāk, naktī vai agrā rīta stundā pārkrauta degviela, kam ir paaugstināts merkaptāna daudzums, kas arī ir radījis gāzei līdzīgo smaku.

Tā joprojām ir jūtama, bet pamazām sāk izzust. Smakas izplatīšanās vairs nenotiek, piebilda dienestā.

VVD inspektori noskaidros smakas rašanās avotu un pieprasīs informāciju no uzņēmuma, kurš vainojams šai situācijā. Pēc apstākļu noskaidrošanas VVD Lielrīgas reģionālā vides pārvalde pieņems attiecīgus lēmumus.

Rīgas brīvostas pārvaldes pārstāve Liene Ozola apliecināja, ka

ostas gaisa monitorēšanas sistēmas šorīt uzrāda paaugstinātu gaistošo vielu savienojumu klātbūtni gaisā Sarkandaugavas rajonā,

ko, visticamāk, rada termināļa saimnieciskā darbība, veicot kravu iekraušanu.

«Esam ciešā sadarbībā ar VVD, kas šobrīd sācis cēloņu izmeklēšanu un pārbauda, vai veiktās darbības atbilst izsniegtajām atļaujām un nosacījumiem. Ja tiks konstatēti pārkāpumi, kravu kraušana tikt apturēta. Jāņem vērā, ka šobrīd Rīgā praktiski nav vēja, tāpēc smaka jūtamāka, bet tā nav bīstama iedzīvotājiem,» pauda Ozola.

VVD Lielrīgas RVP inspektori uzdeva uzņēmumam veikt nepieciešamos pasākumus, lai novērstu un turpmāk nepieļautu traucējošo smaku veidošanos. To iespējams panākt, piemēram, mainot iekraušanas darbu intensitāti vai darbus apturot.