Neretas novada Neretas pagasta zemnieku saimniecībā «Upes Svajāni» mājas cūkām konstatēts Āfrikas cūku mēra (ĀCM) uzliesmojums. Tādēļ saimniecībā nāksies likvidēt 44 mājas cūkas, zināja Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Ilze Meistere.

Viņa pastāstīja, ka saimniecībā patlaban tiek veikti ĀCM apkarošanas pasākumi, tostarp likvidētas cūkās, kā arī norit epidemioloģiskā izmeklēšana, lai noskaidrotu, kā slimība iekļuva novietnē.

PVD atkārtoti atgādina, ka cūkām nedrīkst izbarot ne ābolus, ne kartupeļus, ne bietes vai citus dārzeņus. Aizliegts izbarot arī dārzeņu lapas, jo tas apdraud cūku veselību. Atgriežoties no sēņošanas, pastaigām pa mežu vai lauku, pirms iešanas kūtī, ir obligāti jānomaina gan apģērbs, gan apavi, kā arī jālieto dezinfekcijas līdzekļi.

Ap slimības skarto saimniecību noteikta karantīna - aizsardzības zona trīs kilometru rādiusā un uzraudzības zona desmit kilometru rādiusā. Šajā teritorijā esošajās novietnēs tiks pastiprināti kontrolēta cūku reģistrācijas un biodrošības prasību ievērošana un cūku veselības stāvoklis, kā arī transportlīdzekļu kustība. Īpaša uzmanība būs pievērsta dzīvnieku, kā arī gaļas izcelsmes produktu pārvadāšanai. PVD aizsardzības un uzraudzības zonā esošajiem mājas cūku turētājiem atgādina, ka aizliegts pārvietot cūkas no saimniecības uz saimniecību, kā arī izvest cūkas un cūkgaļu ārpus aizsardzības zonas. Tāpat bez PVD inspektora atļaujas nedrīkst pārvietot arī citus mājdzīvniekus.

Pēc Meisteres teiktā, lai pasargātu mājas cūkas no saslimšanas ar ĀCM un neizbēgamas to likvidēšanas, mājas cūku turētājiem ir stingri jāievēro biodrošības pasākumi, tostarp jānovērš tiešs un netiešs cūku kontakts ar savvaļas un klaiņojošiem dzīvniekiem, nedrīkst pieļaut savvaļas putnu iekļūšanu cūku novietnēs un barības uzglabāšanas vietās, kā arī pastāvīgi jāapkaro grauzēji.

Tāpat nedrīkst lietot tādus pakaišus, kuriem varētu būt piekļuvuši savvaļas dzīvnieki, cūkām nedrīkst izbarot zaļbarību (arī pagalmos pļauto zāli), termiski neapstrādātus kartupeļus, bet, kopjot dzīvniekus, jāizmanto tikai šim darbam paredzēts apģērbs un apavi, kuri netiek valkāti ārpus novietnes.

PVD arī atgādina, ka pie ieejas mājas cūku novietnē jānodrošina apavu dezinfekcija, kā arī novietnē jāveic regulāri tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumi. Tāpat rūpīgi jādezinficē fermas teritorijā iebraucošie transportlīdzekļi. Ja cūkas izskatās neveselas, nekavējoties jāizsauc veterinārārsts.

PVD aicina cūku turētājus būt atbildīgiem un, ja tas vēl nav izdarīts - reģistrēt cūkas Lauksaimniecības datu centrā, kā arī rūpīgi ievērot biodrošības noteikumus. Ja biodrošība nebūs ievērota un cūkas nebūs reģistrētas, PVD dzīvnieku īpašnieku administratīvi sodīs.

PVD uzsver, ka bioloģiskā drošība ir pasākumu komplekss, kuru ievērojot, var pasargāt dzīvniekus no saslimšanas ar infekcijas slimībām un maksimāli samazināt infekcijas slimību izplatīšanos apkārtējā teritorijā. Par biodrošības pasākumu ieviešanu un izpildi novietnēs, kurās tur un audzē cūku sugas dzīvniekus, tajā skaitā dezinfekcijas līdzekļu iegādi, atbildīgs ir dzīvnieku īpašnieks vai turētājs.

Šis ir jau astotais Āfrikas cūku mēra uzliesmojums mājas cūkām šajā gadā. Mežacūku populācijā ĀCM šogad konstatēts 1040 meža cūkām 79 novadu 210 pagastos.

ĀCM Latvijā pirmoreiz tika reģistrēts 2014.gada jūnijā trim mežacūkām dažus metrus no Baltkrievijas robežas. Tā ir ļoti bīstama saslimšana, un mājas cūku novietnē, kurā slimība konstatēta, ir jānokauj viss ganāmpulks.

PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.