75% Latvijas iedzīvotāju par lielāko dabas vērtību uzskata dabiskos mežus, bet 66% - Baltijas jūras piekrasti, liecina Pasaules Dabas Fonda (PDF) un «Kantar TNS» veiktā pētījuma «Latvijas daba un tās aizsardzība» rezultāti.

Absolūtais vairākums jeb 85% Latvijas iedzīvotāju piekrīt apgalvojumam, ka Latvijas daba ir unikāla. Kā īpašas dabas vērtības 57% iedzīvotāju nosaukuši dabiskos mežus, bet 66% - Baltijas jūru un tās piekrasti. Savukārt 46% iedzīvotāju par nozīmīgiem vērtē tīrus un dabiskus ezerus, upes un avotus.

Tāpat noskaidrots, ka pēdējā gada laikā Latvijas dabas aizsardzībā ir iesaistījušies 69% iedzīvotāju. 43% iedzīvotāji to darījuši, veicot dabai draudzīgas izvēles. Tai pat laikā 34% iedzīvotāju videi draudzīgi saimniekojuši savā vai ģimenes īpašumā vai īstenojuši videi draudzīgu biznesu.

Pēc Latvijas iedzīvotāju domām būtu nepieciešams īstenot stingrākus dabas aizsardzības pasākumus. Lielākā daļa jeb 67% aptaujāto uzskata, ka tos būtu nepieciešams īstenot attiecībā uz Baltijas jūru un tās piekrasti. Stingrākus piesārņojuma preventīvos pasākumus iedzīvotāji atbalsta upēs, ezeros un to aizsargjoslas, savukārt 57% mežu apsaimniekošanā un 56% - īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

Kā svarīgāko iemeslu, kāpēc daba būtu sargājama, 90% Latvijas iedzīvotāju min tīras vides saglabāšanu nākamajām paaudzēm, bet 75% uzskata, ka nepieciešams saglabāt dabas daudzveidību.

Pētījumā, izmantojot datorizētu aptauju, piedalījušies 1020 respondenti vecumā no 20 līdz 65 gadiem. Pētījumā ir izmantota reprezentatīvā izlase, kas atbilst Latvijas iedzīvotāju statistikas rādītājiem sadalījumā pēc to vecuma, dzimuma, tautības, reģiona un apdzīvotās vietas tipa.