Saistībā ar jaunu Āfrikas cūku mēra (ĀCM) saslimšanas gadījumu konstatēšanu mežacūkām Bauskas, Dobeles, Jelgavas un Talsu novadā ir mainītas pirmās un otrās riska zonas teritorijas Latvijā, paredz valdības šodien apstiprinātie grozījumi ĀCM likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā.

Pirmajā riska zonā Latvijā turpmāk paredzēts iekļaut Auces novada Bēnes, Vecsaules, Vītiņu un Ukru pagastus, kā arī Rundāles novada Svitenes un Viesturu pagastus.

Savukārt no pirmās riska zonas tiks izņemts Bauskas novada Īslīces pagasts, Dobeles novada Zebrenes, Naudītes, Auru, Krimūnu, Bērzes pagasts un Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa «P98», Jelgavas novada Glūdas, Svētes un Zaļenieku pagasts, Talsu novada Ģibuļu pagasts, Ventspils novada Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Bauska, Dobele un Talsi.

Otrajā riska zonā turpmāk ietilps arī Aglonas novada Kastuļinas, Grāveru un Šķeltovas pagasts, Auces novada Lielauces un Īles pagasts, Dobeles novada Bikstu, Zebrenes, Naudītes, Auru, Krimūnu, Bērzes un Jaunbērzes pagasts, Jelgavas novada Glūdas, Zaļenieku un Svētes pagasts, Rēzeknes novada Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Dricānu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Kaunatas, Lendžu, Lūznavas, Maltas, Mākoņkalna, Nagļu, Ozolaines, Ozolmuižas, Rikavas, Nautrēnu, Sakstagala, Silmalas, Stoļerovas, Stružānu un Vērēmu pagasts. Tāpat otrajā riska zonā turpmāk ietilps arī Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa «V577», Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa «V577» un «V597», Rundāles novada Rundāles pagasts un Ventspils novada Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasti.

Savukārt no otrās riska zonas tiks izņemts Bauskas novada Mežotnes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Brunavas, Ceraukstes un Vecsaules pagasts, Talsu novada Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu, Strazdes, Lubes, Īves, Valdgales, Laidzes, Ārlavas, Lībagu, Abavas, Sabiles un Stendes pagasts, un arī Valdemārpils.

Vienlaikus mainīta riska zonu teritorija Lietuvā un Polijā.

Grozījumi MK noteikumos par ĀCM likvidēšanas un draudu novēršanas kārtību stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis».

Kā ziņots, saskaņā ar likumdošanu ir definētas trīs ĀCM riska zonas. Pirmās zonas teritorijā nav konstatētas ar ĀCM slimas mājas cūkas un mežacūkas, tomēr šī buferzona atrodas blakus ĀCM skartajām teritorijām. Dzīvas cūkas un cūkgaļu no šīs zonas drīkst izvest, ievērojot Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) noteiktās biodrošības normas.

Par otro zonu definētas teritorijas, kurās ir konstatētas ar ĀCM slimas mežacūkas. No šīs zonas aizliegts pārvietot dzīvas mājas cūkas, savukārt cūkgaļu un mežacūku gaļu, kā arī gaļas izstrādājumus drīkst izvest, ievērojot PVD noteiktās biodrošības normas.

Savukārt par trešo riska zonu ir noteiktas teritorijas, kurās ir konstatētas ar ĀCM slimas mājas cūkas un mežacūkas, un no šīs teritorijas nedrīkst izvest ne dzīvas cūkas, ne cūkgaļu un tās izstrādājumus, ne arī mežacūku gaļu un tās izstrādājumus.

Kā ziņots, mežacūku populācijā ĀCM šogad konstatēts 976 meža cūkām 75 novadu 202 pagastos. Savukārt mājas cūku populācijā šogad konstatēti pieci ĀCM uzliesmojumi.

ĀCM Latvijā pirmoreiz tika reģistrēts 2014.gada jūnijā trim mežacūkām dažus metrus no Baltkrievijas robežas. Tā ir ļoti bīstama saslimšana, un mājas cūku novietnē, kurā slimība konstatēta, ir jānokauj viss ganāmpulks.