Latvijā interneta lietotāji tiešsaistē vienlīdz bieži skatās gan īsus video, kas nav garāki par piecām minūtēm, gan arī tādus, kas ilgst līdz desmit minūtēm vai ilgāk, liecina pētījumu kompānijas «Kantar TNS» globālā pētījuma «Connected Consumer» dati.

Tostarp aptaujā 36% respondentu norādījuši, ka viņu pēdējais tiešsaistē skatītais video nebija garāks par piecām minūtēm, 30% atklājuši, ka pēdējā redzētā video garums bija starp piecām un desmit minūtēm, bet 34% atzinuši, ka pēdējais tiešsaistē vērotais video bija ilgāks par desmit minūtēm.

Puse Igaunijā aptaujāto atklājuši, ka pēdējā tiešsaistē redzētā video garums nepārsniedza piecas minūtes, 30% pēdējā redzētā video garums bijis no piecām līdz desmit minūtēm, bet 20% aptaujāto atzinuši, ka pēdējais redzētais tiešsaistes video bijis ilgāks par desmit minūtēm.

Starp Lietuvā aptaujātajiem 44% pēdējais redzētais tiešsaistes video bijis īsāks par piecām minūtēm, 32% - piecas līdz desmit minūtes garš, bet 24% atzinuši, ka skatījušies par desmit minūtēm ilgāku video.

«Connected Consumer» pētījuma vajadzībām aptaujāti respondenti vairāk nekā 63 valstīs visā pasaulē. Latvijā pētījums tika īstenots no 2017.gada 1.aprīļa līdz 30.jūnijam, veicot personīgas intervijas un aptaujājot 1000 respondentu vecumā no 16 gadiem.