«Facebook» inženieriem nācies atslēgt divus ar mākslīgo intelektu apveltītus robotus, kad izrādījās, ka abas ierīces savā starpā sarunājas nevienam nesaprotamā valodā.

Kā ziņo «Independent», dīvainā diskusija starp robotiem izveidojās brīdī, kad «Facebook» tos testēja, uzdodot tiem dažādus savstarpējus uzdevumus. Robotiem vajadzēja apmainīties ar dažādām lietām - cepurēm, grāmatām un bumbiņām. Rezultātā tiem bija jānonāk līdz tādam kā «kaulēšanās» procesam, lai iegūtu vērtīgākās lietas.

Izrādījās, ka abi roboti, lai atvieglotu saziņu savā starpā un veiksmīgāk tiktu galā ar saviem uzdevumiem, ieviesa pamatīgas korekcijas angļu valodā, padarot to nesaprotamu cilvēkiem.

Lai arī sekojošā diskusija izskatās pilnīgi bezjēdzīga, tomēr tajā pastāv zināmas likumsakarības:

FOTO: Publicitātes foto

Abi roboti vairākas reizes atkārtoja savu personas vietniekvārdu, kas, šķiet, spēlē lielu lomu lietu apmaiņas diskusijā. Piemēram, tas, cik reizes robots norādīja uz sevi, nozīmēja to, cik lielu bumbiņu, cepuru vai grāmatu skaitu tas vēlas iegūt.

Iespējams, ka roboti atklāja veidu, kā vieglāk un efektīvāk nonākt pie vienošanās, jo vairāki no mēģinājumiem samainīt tiem piedāvātās lietas noslēdzās veiksmīgi.

«Izskatās, ka šī valoda ir aizsākums jaunai valodas formai. Šī valoda ir pilnīgi tekstuāla atšķirībā no cilvēku fonētiskās valodas. Redzamas arī zināmas inovācijas valodas struktūrā,» savā blogā rakstīja valodnieks Marks Lībermans.

Roboti savā diskusijā un lietu apmaiņas procesā piesavinājās ļoti cilvēcisku uzvedību. Piemēram, tie izlikās ļoti ieinteresēti kādā lietā un vēlāk tēloja, ka tās zaudēšana tiem ir ļoti neizdevīga.

Kompānija nolēma robotus atslēgt, jo tās mērķis bija panākt, lai roboti komunicētu ar cilvēkiem nevis viens ar otru.