Pēdējos gados satiksmes intensitāte Jelgavas pilsētā pieaug – oktobrī Lielās ielas un Jāņa Čakstes bulvāra krustojumu diennaktī šķērsoja vidēji 36 000 transportlīdzekļu jeb par 7 procentiem vairāk nekā pirms gada. Lai maksimāli efektīvi plānotu satiksmes plūsmu pilsētā, pašvaldība strādā pie kartes izveides ar datiem par ielu noslodzi, lai efektīvāk varētu pielāgot luksoforu signālplānus esošajai transporta plūsmai, tā mazinot sastrēgumu veidošanos pilsētā.

Jelgavas pašvaldība nemitīgi uzlabo satiksmes drošību pilsētā – iespēju robežās sakārto ielas, izmanto adaptīvo luksoforu vadības sistēmu, kas ļauj pielāgot luksoforu signālplānus esošajai satiksmes intensitātei, informē sabiedrību par braukšanas apgrūtinājumiem sociālajos tīklos, izmanto mobilo lietotni «Waze», lai autovadītājus brīdinātu par satiksmes ierobežojumiem pilsētā.

Iestāde «Pilsētsaimniecība» norāda, ka pilsētā nemitīgi tiek strādāts pie luksoforu režīmu savstarpējas koordinācijas, izveidojot tā saukto «zaļo vilni», lai ātri un ērti varētu pārvietoties pa Lielo un Rīgas ielu, Pasta ielu, Rūpniecības un Atmodas ielu, Raiņa ielu. Luksoforu sistēma tiek programmēta atbilstoši normatīvajiem aktiem un ielas parametriem, un autovadītājs, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus, šo sistēmu izjauc un pats arī no tā cieš – piemēram, braucot nevis ar 40–50 kilometriem stundā, bet ātrāk, autovadītājs nespēs iekļauties «zaļajā vilnī», un viņam būs jāstāv pie sarkanā signāla. Tāpat var notikt, ja autovadītājs krustojumā neapstāsies vai neizbrauks to pēc noteikumiem. Tāpat luksoforu signālplāna izveidotā sistēma ļauj to mainīt atkarībā no situācijas.

Nākamgad paredzēts rekonstruēt Loka maģistrāli, izbūvējot piecus rotācijas apļus, kam ir lielāka caurlaides spēja nekā parastajiem krustojumiem. Plānots sakārtot arī Garozas, Prohorova un Neretas ielu, un Satiksmes ministrijā iesniegts projekts par Miera un Aizsargu ielas rekonstrukciju. Satiksmes kustības drošības komisija norāda, ka, lai satiksmi būtiski uzlabotu, pilsētai nepieciešams alternatīvs ceļš – vēl viens šķērsojums pār Lielupi pilsētas centrā. Šobrīd vienīgais tilts ir kā sašaurināts pudeles kakls, pa kuru jāizbrauc visiem, kuri šķērso pilsētu. Vislabākais risinājums pilsētai būtu otra tilta – Ziemeļu šķērsojuma, kas Jelgavas ģenerālplānā iekļauts jau kopš 1959. gada, – izbūve, sadalot esošo satiksmes kustību pār upēm divās plūsmās. Tas ļautu arī būtiski pārplānot sabiedriskā transporta maršrutus, padarot tos pievilcīgākus pilsētniekiem.

«Pilsētsaimniecības» satiksmes intensitātes dati liecina, ka visbūtiskāk plūsma pieaug ielās, kas ir sakārtotas, jo braukt pa tām kļūst ērtāk un drošāk. Piemēram, 2014. gadā pēc rekonstrukcijas intensitāte Lielajā ielā pieauga par 20 procentiem. Tādi paši novērojumi ir citās atjaunotajās ielās – Raiņa, Dambja, Akadēmijas, Atmodas un Rūpniecības. Tāpat izteikta ir tendence, ka vairāk brauc mācību gada laikā. Piemēram, Lielās ielas un Jāņa Čakstes bulvāra krustojumu šī gada jūlijā vidēji diennaktī šķērsoja 33 800 transportlīdzekļu, bet septembrī – 36 600. Pīķa stundā – darbdienās no pulksten 7.30 līdz 8.30 – Lielās ielas un Jāņa Čakstes bulvāra krustojumu izbrauc 9 procenti no visiem transportlīdzekļiem, kas diennakts laikā to šķērso, un vidēji tās ir 3300 vienības. Tas ir laiks, kad cilvēki dodas uz bērnudārziem, skolām, darbu, un visi grib paspēt. Tāpat jāatceras, ka Jelgava ir arī tranzītceļš uz Rīgu braucējiem no citām pilsētām. Intensīva satiksme ir arī darbdienās no pulksten 16 līdz 18, kad cilvēki atgriežas mājās no dienas gaitām, tomēr plūsma nav tik liela kā no rīta. Pēc «Pilsētsaimniecības» datiem, noslogots ir arī Lietuvas šosejas un Miera ielas krustojums, ko diennaktī šķērso vidēji 16 500 transportlīdzekļu, bet tas skaidrojams ar tranzīta plūsmu, kas tiek novirzīta pa apvedceļu.

«Pilsētsaimniecība» šoruden iegādājās mobilo satiksmes intensitātes skaitīšanas ierīci – tā jau bija uzstādīta Satiksmes ielā, kas ir viena no lielākajām pilsētas ielām. Iegūtie dati liecina, ka šo ielu diennaktī šķērso vidēji 4500 transportlīdzekļu. Šobrīd mobilā ierīce satiksmes intensitāti skaita Klijēnu ceļā. Jelgavā 23 krustojumi ir aprīkoti ar satiksmes intensitātes uzskaites ierīcēm, bet, kur tādu nav, tiek izmantota mobilā ierīce, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgākus datus par visu pilsētu. Jaunā ierīce ne vien uzskaita plūsmu, bet arī spēj atšķirt vieglo, smago automašīnu un velosipēdu. Satiksmes skaitītājs uzstādīts arī Lietuvas šosejā pie pilsētas robežas. Tas gan fiksē transportlīdzekļu skaitu, apliecinot, ka satiksmes intensitāte pieaug, gan arī vidējo braukšanas ātrumu. Diemžēl daudzi joprojām neievēro atļauto ātrumu. No iegūtajiem datiem ar laiku plānots izveidot pilsētas satiksmes intensitātes karti, kas speciālistiem ļaus labāk analizēt satiksmes izmaiņas ielās. Karte atvieglotu luksoforu signālplānu izstrādi, jo parādītu, kurās stundās konkrētā iela ir visnoslogotākā, kā arī ielu projektēšanas darbus, kur jāņem vērā smagā un vieglā transporta intensitāte, un tiktu izmantota arī citos satiksmes plānošanas jautājumos. Būtisks aspekts, no kā ir atkarīga drošība uz ceļiem, ir ne tikai satiksmes organizācija, bet arī satiksmes dalībnieku savstarpējās attiecības. Tādēļ autovadītāji aicināti ievērot drošas braukšanas principus un braukšanas ātrumu.

Informācija sagatavota Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē