Jelgava ir gudra pilsēta (Smart city), kas nozīmē gan viedumu, gan drošības aspektus. Augot pilsētai, aug arī tās iedzīvotāju prasības pret dzīves kvalitāti. Pilsētas 24 stundu videonovērošana ļauj sekot līdzi notiekošajam. Viedās tehnoloģijas sniedz iespēju tiešsaistē uzraudzīt pilsētas infrastruktūru, kā arī rūpēties par sabiedrisko kārtību un drošību.

Attīstoties pilsētas infrastruktūrai, aug arī iedzīvotāju prasības pret dzīves kvalitāti. Fiziski pārbaudot teritoriju, visam izsekot līdzi vairs nevar, tādēļ jāizmanto tehnoloģiju piedāvātās iespējas, kas 24 stundu režīmā ļauj sekot tam, kāda situācija ir pilsētā. Pilsētas infrastruktūra un drošība tiek uzraudzīta ar 1645 dažādiem sensoriem. Tas ļauj pietiekami precīzi atbildēt uz jautājumu: «Pilsēta, kā tu jūties?», jo viedo sensoru tīkls sniedz iespēju sekot līdzi satiksmes situācijai, ūdens līmenim upēs, pilsētas apgaismojumam, svārstībām elektrotīklā, noteikt automašīnu numurzīmes, pārliecināties par iekārtu uzlādes līmeni un daudziem citiem parametriem. Savukārt izstrādātā ģeogrāfiskās informācijas sistēma ļauj 3D režīmā modelēt plūdu draudus, apbūves situāciju un dažādu komunikāciju pieejamību konkrētās vietās. Šobrīd tieši Jelgavā ir modernākais Pašvaldības operatīvās informācijas centrs Baltijas valstīs.

Ietekmīgā britu laikraksta «Financial Times» izdevuma «FDI Intelligence» publicētajā pētījumā «Eiropas nākotnes pilsētas un reģioni 2016/2017», kurā apkopoti dati par 294 Eiropas pilsētām un 148 reģioniem mikro (zem 100 tūkstošiem iedzīvotāju) pilsētu grupā, kategorijās «Sasniedzamība» un «Ārvalstu investoru piesaistes stratēģija» Jelgava atzīta attiecīgi par 6. un 9. labāko Eiropā. Tas nozīmē, ka Jelgava Eiropā sava līmeņa pilsētu grupā ir novērtēta kā sestā gudrākā.

FOTO: Publicitātes attēls

Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš akcentē Jelgavas pieeju viedās pilsētas tehnoloģijās minot, ka sauklis «Pilsēta izaugsmei» nav tikai vārdi, bet gan pieeja, kādā tiek plānota attīstība – tai ir izvēles iespējas, kādā veidā sniegt pakalpojumus pilsētniekiem – tradicionāli, vai tomēr izmantojot mūsdienu tehnoloģiskos risinājumus.

Jelgavā satiksmes organizāciju nodrošina inteliģentie satiksmes vadības risinājumi, ielas, kuras remontētas pēdējo gadu laikā, ir aprīkotas ar sensoriem, kas apkopo informāciju par satiksmes plūsmu. Salīdzinot ar situāciju pirms vairākiem gadiem, automašīnu skaits, kas vidēji diennaktī šķērso Lielās ielas un Jāņa Čakstes bulvāra krustojumu, audzis vairāk nekā trīs reizes – ja agrāk caur šo krustojumu izbrauca ap 10 000 transportlīdzekļu diennaktī, tad šobrīd krustojumu šķērsojošo automašīnu skaits nereti pietuvojas jau 40 000. Lai nodrošinātu raitāko un drošāko iespējamo satiksmes organizāciju pilsētā, pilsētnieku «ieradumi» tiek uzskaitīti, un šie dati tiek ņemti vērā, izstrādājot luksoforu darbības režīmus jeb signālplānus ne tikai konkrētā krustojumā, bet visas pilsētas satiksmes infrastruktūras kontekstā. Jāpiebilst, ka Jelgavā ir 366 ielas ar kopgarumu 270 kilometri, un 223 luksofori.

Tehnoloģijas ienākušas jelgavnieku ikdienā. Jelgavas pilsētas autobusos mēnešbiļetes ir aizstātas ar e-kartēm, pasažieri var norēķināties arī ar Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti, skolēna apliecību vai norēķinu karti, bet tie, kuri ikdienā brauc ar savu auto var izmantot viedo transportlīdzekļu novietošanas sistēmu. Īpaši svarīgs infrastruktūras elements mūsdienu apstākļos ir sakari, bez kuriem nevar iztikt ne atsevišķs iedzīvotājs, ne uzņēmējs. Jelgavnieks var izmantot 135 Wi-Fi punktus, bezmaksas iedzīvotāju tālruni 8787, interaktīvo karti un mobilo aplikāciju iedzīvotāju pieteikumu reģistrēšanai un citas iespējas.

Informācija sagatavota Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē