Darbs attālināti ir daudzu mūsdienu profesiju realitāte, kas īpaši izplatīta IT jomā. Tomēr ir virkne citu profesiju, kurās strādājošie arī var veikt savus pienākumus, strādājot mājās. Pieaug to speciālistu skaits, kas veic darbu ārpakalpojumā, nebūdami piesaistīti nevienam konkrētam uzņēmumam. Grāmatvedība ir viena no jomām, kurā ir plašas iespējas gan strādāt attālināti, gan piedāvāt savu ārpakalpojumu.

Darba savienošana ar ģimenes dzīvi

Ģimenes un privātās dzīves savienošana reizēm mēdz būt izaicinājums jaunajām ģimenēm, īpaši māmiņām. Tomēr netrūkst to jauno māmiņu, kuras labprāt veic darbu attālināti, un spēj to veiksmīgi apvienot ar ģimenes dzīvi. Personālvadības jomas eksperti lēš, ka nākamo desmit gadu laikā par 20% palielināsies attālināti strādājošo skaits, un to ietekmē vairāki faktori, piemēram, šādu darba režīmu var apvienot ar dzīvi ārpus pilsētas, savienot ar citu darbu vai apvienoties ar citu jomu speciālistiem strādājot kopstrādes (co-working) vietās. Grāmatvedība ir viena no jomām, kurā šāds darba režīms ir iespējams, līdz ar to jaunās māmiņas - grāmatvedes labprāt izvēlas darbu no mājām.

FOTO: Publicitātes foto

Grāmatvedība – radoša joma

«Mūsu likumdevējs nevienā brīdī neļauj grāmatvedim garlaikoties. Izmaiņas normatīvajos aktos tiek veiktas tik bieži, ka grāmatvedim pastāvīgi jābūt modram, lai ne tikai pārzinātu jaunākās normas, bet arī prastu tās atbilstoši pielietot. Normatīvo aktu robežās tiek veiktas dažādas optimizācijas, kas pēcāk var ietekmēt pat visa uzņēmuma darbību un attīstību,» stāsta Biznesa augstskolas Turība docētāja, pirmā līmeņa studiju programmas «Finanses un grāmatvedība» direktore Anna Medne. Grāmatvedība nenozīmē tikai skaitļošanu vai likumdošanas normu pārzināšanu - tā ir joma, kas pieprasa rūpīgu iedziļināšanos, izpēti un analītisku domāšanu. Tāpat grāmatvedim jābūt apveltītam ar stratēģisku domāšanu un jāspēj prognozēt uzņēmuma virzība finanšu jomā divus soļus uz priekšu. Tāpēc mūsdienu grāmatvedis ir gan radošs, gan atvērts visam jaunajam, jo grāmatvedība, tāpat kā daudzas citas jomas, ir gana dinamiska. Tomēr par grāmatvedi var būt tikai tāds cilvēks, kuram patīk skaitļi, ir precīzs un kurš spēj ievērot detaļas.

Koledžu absolvējušie grāmatveži – pieprasīti

Līdz ar ekonomisko augšupeju pēdējo gadu laikā Latvijā, līdzīgi kā citu nozaru speciālistiem, arī grāmatvedībā strādājošajiem pieaug darba samaksa. Darba tirgū arvien tiek novērtēti kvalificēti speciālisti, kuri ne tikai pārzina grāmatvedības jomu ietekmējošos normatīvos aktus, bet arī prot tos pielietot ikdienas darbā. Grāmatvedības jomā veiksmīgi var strādāt arī iegūstot koledžas jeb pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības apliecinošu dokumentu.

FOTO: Publicitātes foto

Biznesa augstskola Turība piedāvā apgūt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu «Finanses un grāmatvedība», kuras absolventi nedaudz vairāk kā divu gadu laikā var iegūt grāmatveža kvalifikāciju. Studiju laikā iespējams iziet praksi nozares vadošajos uzņēmumos, un studiju programmas direktore A. Medne ilggadējās augstskolas pieredzes laikā novērojusi, ka vairumā gadījumu studenti, kuri uzsāk praksi pirmajā studiju gadā, jau otrajā gadā strādā uzņēmumā, kurā apguvuši praktiskās iemaņas. Darba vietas grāmatvedības jomā vienmēr būs pieejamas, īpaši, ja ir iegūtas vajadzīgās zināšanas un prasmes. Turklāt absolvējot Biznesa augstskolas Turība koledžas studiju programmu «Finanses un grāmatvedība», profesionālā bakalaura grādu iespējams iegūt nepilnu divu gadu laikā, vienlaicīgi turpinot strādāt.

Turība – lielākā privātā augstskola Baltijā!