Šodien plkst.18 Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā notiks pirmais pasākums, kura mērķis ir iesaistīt sabiedrību Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas attīstības plānošanā, informē Rīgas domes pārstāve Solvita Brence.

Tikšanās sākumā tiks sniegta informācija par šajā gadā un turpmāk paredzētajiem plānošanas pasākumiem, kuros tiks iesaistīta sabiedrība. Interesenti tiks iepazīstināti ar veikto centra iedzīvotāju aptauju rezultātiem un jau veikto pētījumu rezultātiem, kas kalpo par pamatu jauno attīstības plānošanas dokumentu izstrādei.

Pēc informatīvās daļas

notiks diskusija par Rīgas vēsturiskā centra līdzšinējās attīstības dažādiem aspektiem iedzīvotāju vērtējumā,

aktuālajiem problēmjautājumiem, kuru risināšana iespējama teritorijas plānojumu izstrādes un īstenošanas procesā, vēsturiskā centra nākotnes izaicinājumiem un iespējām, kā arī par sabiedrības līdzdalības iespēju pilnveidošanu.

Nākamais praktiskais pasākums notiks rīt, 13.jūnijā, Rīgas Austrumu izpilddirekcijā un 14.jūnijā RTU Arhitektūras fakultātē. Kopumā tiks organizēti trīs analogi diskusiju raundi dažādās vēsturiskā centra apkaimēs. Lai piedalīšanās pasākumos būtu ērtāka ieinteresētajiem centra un citu apkaimju iedzīvotājiem, tikšanās notiks pēc darba laika no plkst.18 līdz 20.

Jau vēstīts, ka Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments šā gada laikā organizēs vairākus sabiedrības informēšanas pasākumus, lai iedzīvotājus iesaistītu plānošanas aktivitātēs Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā.

Kopumā departaments šogad plāno organizēt sešus pasākumus ar iedzīvotāju līdzdalību, kā arī divas profesionāļu darba grupas un noslēguma sanāksmi.

Rīgas dome 2017.gada nogalē pieņēma lēmumus par Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas Publiskās ārtelpas tematiskā plānojuma, Mājokļu attīstības tematiskā plānojuma un Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības tematiskā plānojuma izstrādi.

Jauna plānošanas dokumenta izstrādi Rīgas vēsturiskajam centram atbilstoši tā saglabāšanas un aizsardzības likuma grozījumiem un aktuālajām attīstības tendencēm iecerēts sākt pēc jaunā Rīgas teritorijas plānojuma apstiprināšanas 2019./2020. gadā.