Viļņa iekļauta UNESCO tūrisma maršrutā «Romantiskā Eiropa», kas vedīs pa septiņām Eiropas valstīm - Kipru, Beļģiju, Čehiju, Vāciju, Franciju, Austriju un Lietuvu.

Piektdien Lietuvas Ekonomikas ministrijā parakstīta vienošanās par sadarbību Viļņas tematiskā maršruta veidošanā un attīstīšanā. Šis maršruts kļūs par daļu no UNESCO projekta «Pa pasaules mantojuma pēdām Eiropas Savienībā».

"UNESCO uzaicinājusi Lietuvu kā vienīgo no Baltijas valstīm kļūt par daļu no tematiskā Eiropas Savienības valstu maršruta "Romantiskā Eiropa". Šis projekts ir svarīgs valsts atpazīstamības veicināšanai - līdz ar UNESCO mantojuma objektiem citās ES dalībvalstīs par Viļņas interesantākajām tūristu piesaistes vietām varēs uzzināt tādos tālos tirgos Ķīna un ASV, – paziņojumā presei norādījis Lietuvas ekonomikas ministra vietnieks Ramūns Buroks.

Projektu iecerēts īstenot 18 mēnešu laikā, izstrādājot tā stratēģiju un izraugoties Viļņas objektus, ko iekļaut šai maršrutā.

Kopumā UNESCO gatavojas Eiropā veidot četrus šādus tematiskos maršrutus, kas iepazīstinās ar seno Eiropu, karalisko Eiropu, romantisko Eiropu un Eiropas pazemi. Pēdējais maršruts vedīs pa interesantiem pazemes industriālā mantojuma objektiem, kas dažādos laikmetos palīdzējuši vairot virszemē skatāmo Eiropas varenību.