Vairāk nekā trīs gadu laikā desmitā daļa Latvijas pašvaldību nav izsludinājušas publiskos iepirkumus atkritumu apsaimniekošanas jomā, atbilstoši spēkā esošajam regulējumam, tādējādi liedzot vienlīdzīgas konkurences iespējas tirgus dalībniekiem, aģentūru LETA informēja Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā (LTRK).

LTRK aicina Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju izvērtēt esošo situāciju pašvaldībās un rīkoties atbilstoši savām pilnvarām, lai veiktu pastiprinātu kontroli un nodrošinātu pašvaldību darbu atbilstību spēkā esošajam regulējumam.

«Saldus un Brocēni ir labs piemērs tam, ka pašvaldības vairāku gadu garumā klaji ignorē normatīvo regulējumu, turklāt publiski atzīst, ka ir ieinteresētas turpināt darbu ar esošo pakalpojumu sniedzēju, tādējādi ierobežojot konkurences iespējas tirgus dalībniekiem atkritumu apsaimniekošanas sektorā,» norāda LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš, vienlaikus uzsverot, ka šāda situācija ir vērojama arī citās pašvaldībās.

LTRK uzskata, ka godīga konkurence nodrošina iespēju iedzīvotājiem saņemt kvalitatīvāko pakalpojumu, kas atbilst tirgus cenām. Tā kā valsts un pašvaldību iepirkumi veido nozīmīgu daļu no valsts ekonomikas, ir svarīgi, lai tiktu ne vien ievērots valstī noteiktais regulējums, bet arī nodrošināta brīva konkurence, procesu pārskatāmība un vienāda attieksme pret visiem pretendentiem. Tas ļauj izvēlēties izdevīgāko piedāvājumu un slēgt līgumu ar pretendentu, kas piedāvā izdevīgāko risinājumu pašvaldības un iedzīvotāju vajadzībām, tādejādi nodrošinot efektīvu nodokļu maksātāju naudas izlietojumu.

Jau ziņots, ka saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas likuma pārejas noteikumiem, ja pašvaldība un sadzīves atkritumu apsaimniekotājs pēc 2005. gada 26. jūlija ir noslēguši vai pagarinājuši līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, nepiemērojot normatīvos aktus par publisko iepirkumu, vai tas izdarīts neatbilstoši normatīvajiem aktiem par publisko iepirkumu, minētais līgums jāizbeidz ne vēlāk kā līdz 2013. gada 1. jūlijam. Līdz tam pašvaldībām publiskā iepirkuma vai publiskās un privātās partnerības procedūrā jāizvēlas jauns atkritumu apsaimniekotājs.

LTRK ir politiski neitrāla uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru mazie, vidējie un lielie uzņēmumi. Pēc biedru skaita LTRK ir lielākā uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies vairāk nekā 1800 individuāli biedri un vairāk kā 60 uzņēmēju biedrības.