Prāmju satiksmes izveidošana starp Igaunijas Sāremā salu un Latviju būtu sociālekonomiski izdevīga, tomēr tā, visticamāk, būtu nerentabla, ja notiktu tikai uz komerciāliem pamatiem, secināts pētījumā, ko pēc Sāremā biznesa un nevalstisko organizāciju asociācijas «Saarte Koostookogu» pasūtījuma veikusi Igaunijas kompānija «Arenguruum».

Pētījumā tika analizētas iespējas sākt satiksmi maršrutā Mentu - Ventspils un Kuresāre - Rīga. Kompānija «Kihnu Veeteed» ir ieinteresēta ar prāmi «Reet» nodrošināt satiksmi maršrutā Mentu - Ventspils, bet kompānija «Sea Wolf Express» ar peldlīdzekli «A-902» - maršrutā Romasāre - Rīga.

Maršrutam Mentu - Ventspils atbilstoši optimistiskai prognozei pirmajos gados būtu nepieciešams vairāk nekā 100 000 eiro atbalsts gadā, tomēr tas astoņu gadu laikā kļūtu pašpietiekams. Pesimistiskā scenārijā gadā šim maršrutam būtu nepieciešami 300 000 eiro gadā, norādīts pētījumā.

Tajā uzsvērts, ka optimistiskā scenārija gadījumā maršruta Mentu - Ventspils atvēršana tūristu pieplūduma dēļ Sāremā dotu sociāliekonomisku labumu divus līdz trīs miljonus eiro gadā, bet piesardzīga scenārija gadījumā - vienu līdz divus miljonus eiro gadā. Pozitīvā gadījumā pa jūru Sāremā gadā ierastos papildu 10 000 līdz 20 000 tūristu, bet pesimistiskā gadījumā - 7000 - 11 000 tūristu.

«Sea Wolf Express», kas izrādījusi interesi par maršrutu Romasāre - Rīga, ir piekritusi veikt izmēģinājuma reisus šajā maršrutā šovasar un pozitīvu rezultātu gadījumā ir gatava pilna mēroga satiksmei 2019.gada vasarā.

Savā prezentācijā «Sea Wolf Express» vadība prognozēja maršruta darbību pilnībā uz komerciāliem pamatiem un neplānoja lūgt valsts vai pašvaldību finansiālu atbalstu.

Ņemot vērā situāciju, kurā kompānija ir gatava bez sabiedriskā sektora atbalsta nodrošināt satiksmi, būtu saprātīgi gaidīt rezultātus. Ja 2018.gada sezona būtu veiksmīga pārvadājumu apjoma un pakalpojumu kvalitātes ziņā, tad konkurējošas satiksmes sākšana ar finansiālu atbalstu nebūtu attaisnojama, norādīts pētījumā.

Tajā uzsvērts, ka valsts palīdzība būtu iespējama, ja atbalsts tiktu sniegts ne ilgāk par trīs gadiem. Otra alternatīva paredz atklāta konkursa rīkošanu, kas netiktu uzskatīta par valsts palīdzību, ja tas tiktu rīkots uz tirgus pamatiem.

Pētījumā norādīts, ka tūrisms Baltijas jūras reģionā pieaug. Sāremā un Ventspils ir nozīmīgi tūrisma mērķi savās valstīs, un tās ir ieinteresētas tūristu skaita pieaugumā. Tādēļ Sāremā un Ventspils pašvaldības un tūrisma nozarē iesaistītie uzņēmēji, tostarp ostu operatori, ir ļoti ieinteresētas maršruta Mentu - Ventspils atjaunošanā. Turklāt Sāremā ir ieinteresēta jūras satiksmē ar Rīgu kā Baltijas valstu lielāko pilsētu.

Ierobežotais pasažieru skaits, kāds gaidāms jūras satiksmē starp Sāremā un Latviju, un tas, ka starp Sāremā un Latviju nekad nav bijis ilgstošas prāmju satiksmes, lai pierādītu maršruta pašpietiekamību, neraisa Igaunijas vai citu valstu lielāko prāmju operatoru interesi par šo maršrutu. Interesi par maršruta atvēršanu izrāda tās Igaunijas kompānijas, kurām ir piemēroti prāmji ar zemu noslodzi un kuras cer nopelnīt, daļēji paļaujoties uz sabiedriskā sektora pasūtījumu. Izņēmums ir «Sea Wolf Express», kas ir gatava izmēģināt maršrutu Romasāre - Rīga uz komerciāliem pamatiem.

Pētījumā norādīts, ka šajā maršrutā priekšroka dodama satiksmei uz komerciāliem pamatiem, un tādēļ pētījuma autori iesniegs atšķirīgus priekšlikumus attiecībā uz maršrutiem Romasāre - Rīga un Mentu - Ventspils.

Maršrutā Romasāre - Rīga ir jāpalīdz potenciālajam operatoram, kas šobrīd ir «Sea Wolf Express». Sāremā pašvaldībai un citām iesaistītajām pusēm ir noderīgi turpināt ciešu komunikāciju ar potenciālo operatoru, lai vajadzības gadījumā varētu palīdzēt, risinot problēmas, kas saistītas ar satiksmes sākšanu maršrutā Romasāre - Rīga, sacīts pētījumā.

Gadījumā, ja maršruts 2019.gada vasarā nesāks darboties pēc tirgus noteikumiem, pētījumā ieteikts sadarbībā ar Rīgu rīkot publisku izsoli par satiksmi 2020. un turpmākajos dažos gados.

Attiecībā uz maršrutu Mentu - Ventspils Sāremā pašvaldībai sadarbībā ar Ventspili ir pēc iespējas ātrāk jāizlemj par sabiedriskā iepirkuma rīkošanas iespēju. Ja tiks pieņemts lēmums rīkot sabiedrisko iepirkumu, nepieciešams panākt vienošanos par kopīga sabiedriska iepirkuma rīkošanu, pretendenti ir jāiepazīstina ar nosacījumiem un augstāko iespējamo cenu. Iepirkums jāizsludina līdz 2018.gada rudenim, ieteikts pētījumā.

No 2006. līdz 2008.gadam starp Mentu ostu Sāremā un Ventspili prāmju satiksmi nodrošināja Igaunijas privātās kompānijas «Saaremaa Laevakompanii» meitasuzņēmums «SSC Ferries» ar prāmi «Scania».