VAS «Latvijas dzelzceļš» meitasuzņēmums SIA «LDz Loģistika» šī gada 11 mēnešos sasniedza 24,7 miljonu eiro apgrozījumu, kas, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, ir teju divas reizes vairāk, šodien Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes sēdē informēja «LDz Loģistika» valdes priekšsēdētājs Verners Lūsis.

«LDz loģistikas» apgrozījums 11 mēnešos pērn bija 12,5 miljoni eiro.

Lūsis skaidroja, ka šogad paplašināta sadarbība ar Baltkrievijas dzelzceļu dažādu projektu īstenošanā, iesaistot partnerus Ķīnā un Vācijā. Nākamajā gadā tiks turpināts šogad iesāktais darbs, jo īpaši ar kravu īpašniekiem un Indijas ostām, lai sadarbībā ar Krievijas dzelzceļa kompāniju «RŽD Logistika», «Transcontainer» un Baltkrievijas dzelzceļu palaistu testa vilcienu no Indijas pilsētas Mumbajas uz Latviju.

Tāpat 2017.gadā parakstīts līgums par sadarbību ar Kazahstānas dzelzceļa meitasuzņēmumu «KTŽ Express», lai ar Kazahstānas pusi turpinātu aktīvu darbu pie efektīvāku piedāvājumu izstrādes dzelzceļa pārvadājumiem. Šogad panākta vienošanās ar «DHL Global Forwarding» par informācijas ievietošanu uzņēmuma elektroniskajā sistēmā, lai efektīvi piedāvātu jau esošajiem «DHL Global Forwarding» klientiem un interesentiem Latvijas tranzīta koridora iespējas.

Šogad sākts darbs pie jaunu klientu un partneru piesaistes Skandināvijas un Eiropas valstīs. Tā šā gada nogalē Rīgā notika biznesa kontaktu veidošanas pasākums, kas tika organizēts, sadarbojoties Ārlietu un Satiksmes ministrijām un Latvijas lielākajiem transporta un loģistikas uzņēmumiem, stāstīja Lūsis.

Sēdē piedalījās arī Finanšu ministrija, kuras pārstāve Jolanta Krastiņa informēja par līdz šim paveikto muitas procedūru uzlabošanu un administratīvo barjeru samazināšanu kravu pārvadāšanas jomā, kā arī par Muitas likumā noteiktu Ministru kabineta noteikumu izstrādes un ieviešanas gaitu.

Krastiņa norādīja, ka kopumā valdība ir apstiprinājusi 18 noteikumus saistībā ar jauno Eiropas Savienības Muitas kodeksu, piebilstot, ka darbs pie normatīvo aktu izstrādes turpinās.

Tāpat ostu padome pieņēma zināšanai ziņojumu par 2017.gadā paveikto un vienojās par nākamajā gadā veicamiem darbiem, kā arī apstiprināja 2018.gada darba plānu. Jautājumi skars gan infrastruktūras attīstību, gan administratīvā sloga mazināšanu, gan nozares konkurētspējas vecināšanu, gan Latvijas, gan ES līmeņa normatīvu izstrādi un ES fondu piesaistes iespējas.

Ostu padome ieplānotas 14.februārī, 11.aprīlī, 6.jūnijā, 22.augustā, 10.oktobrī un 12.decembrī.

Nākamajā gadā plānota Latvijas tranzīta un loģistikas nozares uzņēmumi dalība izstādēs Indijā, Krievijā, Ķīnā, Kazahstānā, Baltkrievijā un Uzbekistānā, kā arī iespējama dalība izstādēs Irānā un Ukrainā.

Ostu padome ir valdības izveidota institūcija, un to vada Ministru prezidents. Padome piedalās nozares politikas veidošanā, noteiktā kārtībā sniedzot priekšlikumus un atzinumus valdībai un citām institūcijām.