Finanšu ministrija (FM) ar grozījumiem Akcīzes preču aprites kārtībā rosina pastiprināt tādu akcīzes preču uzraudzību kā alkohols, degviela, kafija un elektroniskās cigaretes.

FM skaidroja, ka ar noteikumu grozījumiem tiks paredzēts, ka spirta ražotājiem būs jānodrošina, lai spirta ražošanas vietā atrastos spirta ražošanas izejvielu daudzuma mērīšanas līdzekļi. Tas nepieciešamas, lai novērstu iespēju licencētiem spirta ražotājiem ražot nelegālu spirtu, un, lai Valsts ieņēmumu dienests (VID), veicot pārbaudi, varētu konstatēt, vai spirta ražošanas izejvielu daudzums atbilst uzskaitē norādītajam daudzumam.

Tāpat FM atzina, ka, veicot kontroles pasākumus, nereti tiek konstatēts, ka komersants izmanto vairāk degvielas, nekā ir iegādājies, kas liek secināt, ka daļa no izlietotās degvielas ir nelegālas izcelsmes. Lai samazinātu nelegālas izcelsmes degvielas aprites iespējas, VID ir nepieciešams zināt degvielas lietotāju tvertņu atrašanās vietu, daudzumu un tilpumu, tāpēc noteikumos rosināts paredzēt, ka degvielas lietotājiem jādeklarē VID degvielas tvertņu atrašanās vieta, skaits un tilpums. Attiecīgi noteikumus plānots papildināt ar normu, ka lietotājam degvielu atļauts uzglabāt tikai VID deklarētajās tvertnēs, izņemot, ja tvertnes tilpums ir mazāks par vienu kubikmetru.

Ar noteikumu grozījumiem arī plānots novērst pārkāpumus alkoholisko dzērienu apritē. Tāpēc FM rosina noteikt, ka videonovērošanas kameras ražošanas vietā uzstāda ne tikai spirta ražotāji, bet arī pārējie alkoholisko dzērienu ražotāji. Šī norma neattieksies uz alus ražotājiem un mazajām alkoholisko dzērienu darītavām.

Tāpat FM rosina noteikt, ka kafijas, bezalkoholisko dzērienu vai elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu tirgotāji Latvijā šīs preces varēs iegādāties tikai no komersanta, kuram ir apstiprināta licence noliktavas turētāja darbībai ar minētajām akcīzes precēm. Tādējādi tik nodrošināts, ka tirgotāji Latvijā realizē akcīzes preces par kurām akcīzes nodoklis ir samaksāts. Ja kafijas, bezalkoholisko dzērienu vai elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu tirgotājs pārdos paša no citas dalībvalsts ievestās vai importētās minētās akcīzes preces, viņam būs jāspēj pierādīt, ka akcīzes nodoklis ir samaksāts.

«Patlaban, lai veiktu kafijas, bezalkoholisko dzērienu un elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu tirdzniecību, nav nepieciešama licence, izņemot, ja minētās akcīzes preces tiek realizētas atliktā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā. Nereti komersanti ieved no citām dalībvalstīm minētās akcīzes preces, nesamaksā akcīzes nodokli un realizē tālāk citiem tirgotājiem, tādējādi nododot patēriņam akcīzes preces, par kurām nav samaksāts akcīzes nodoklis. Visbiežāk šādi uzņēmumi tiek dibināti fiktīvi, priekš viena vai vairākiem apjomīgiem minēto akcīzes preču ievešanas un realizācijas darījumiem. Kad VID konstatē akcīzes nodokļa nenomaksāšanu, no uzņēmuma vairs nevar piedzīt nesamaksāto akcīzes nodokli,» pamatoja FM.

Tāpat, lai alkoholisko dzērienu iegāde nebūtu tik sarežģīta, noteikumu projektā paredzēts, ka komersantiem, kuriem ir licence alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, atļauts iegādāties alkoholiskos dzērienus no komersanta kuram ir licence alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai. FM skaidroja, ka dažkārt alkoholisko dzērienu mazumtirgotājam, it īpaši kafejnīcām un restorāniem, kokteiļu jaukšanai nepieciešams iegādāties nelielu daudzumu alkoholiskā dzēriena, bet patlaban noteikumi alkoholisko dzērienu mazumtirgotājiem atļauj iegādāties alkoholiskos dzērienus tikai no alkoholisko dzērienu vairumtirgotājiem.

Atbilstoši Rīgas pilsētas Būvvaldes sniegtajai informācijai, nereti tiek konstatēts, ka komercdarbība ar akcīzes precēm notiek būvē, kuru nav paredzēts izmantot šādiem mērķiem, tāpēc FM rosina noteikumos paredzēt, ka komersanti, kas iesniedz iesniegumu licences saņemšanai, apliecina, ka komercdarbībai izmantojamā vieta ir paredzēta komercdarbībai ar akcīzes precēm.

Minētos noteikumu grozījumus plānots nodot starpinstitūciju saskaņošanai.