VAS «Latvijas valsts meži» (LVM) pagājušajā gadā strādāja ar 275,830 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 7,4% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa pieauga par 28,8% - līdz 65,209 miljoniem eiro, liecina informācija «Firmas.lv».

Uzņēmuma vadības ziņojumā teikts, ka kompānijas kopējie ieņēmumi pērn pārsniedza plānoto par 15 miljoniem eiro, tostarp apgrozījums no apaļkoksnes sortimentu pārdošanas bija par 10 miljoniem eiro jeb 4% lielāks nekā plānots. Šādu rezultātu kompānija sasniedza, jo sortimentu vidējā pārdošanas cena pērn bija lielāka nekā plānots, ko galvenokārt ietekmējušas augstākas realizācijas cenas skujkoku apaļkoksnei. Plānotais realizētās apaļkoksnes sortimentu apmērs pērn kopumā tika izpildīts, jo uzņēmums 2017.gadā pārdeva 5,45 miljonus kubikmetru apaļkoksnes. Vienlaikus pērn kompānijai bija par plānoto mazāki ieņēmumi no augošiem kokiem, jo mitro laika apstākļu ietekmē ilgtermiņa mežistrādes līgumu partneri neiegādājās visu tiem piedāvāto koksnes apmēru. Pērn kompānijas ieņēmumus ietekmēja arī bioloģisko aktīvu vērtības pieaugums un ieņēmumi no saņemtajām soda naudām.

LVM vadība norāda, ka uzņēmuma kopējās izmaksas pērn bija mazākas nekā plānots, galvenokārt saistībā ar lētākām sortimentu mežistrādes un transportēšanas pakalpojumu cenām. Salīdzinājumā ar budžetā plāno samazinājies arī vidējais transportēšanas attālums. Mazākas par budžetā plānoto bija ostas pakalpojumu izmaksas, jo pērn samazinājās papīrmalkas eksports, tehnoloģisko koksni un papīrmalku lielākā apmērā pārdodot vietējā tirgū.

Kā norādīts vadības ziņojumā, kompānija pagājušajā gadā ir izpildījusi saistības pret īpašnieku - valsti, samaksājot normatīvajos aktos paredzēto maksājumu 32,2 miljonu eiro apmērā un visus uz LVM attiecināmos nodokļus 56,1 miljona eiro apmērā. Atbilstoši uzņēmuma īpašnieka apstiprinātajiem pamatprincipiem LVM pērn kopumā ziedoja 4,2 miljonus eiro, tai skaitā 2,2 miljonus eiro sporta atbalstam, 800 000 eiro meža nozares attīstības atbalstam, 600 000 eiro kultūras atbalstam un 600 000 eiro sociālajiem atbalstiem.

2017.gadā kompānija mākslīgi atjaunoja mežu 7900 hektāru platībā ar LVM mežsaimniecības stratēģiskajā plānā paredzētajām koku sugām, atjaunošanas tehnoloģijām un atbilstoši dabā nepieciešamajiem apmēriem. Savukārt mežu dabiskā atjaunošanās notika 7800 hektāru platībā.

Pērn kompānija Zemesgrāmatā reģistrēja 100 500 hektārus jeb 138% no plānotajiem zemes hektāriem. Pārpildītais apmērs reģistrācijai veidojies, 2017.gadā reģistrējot arī tos īpašumus, kuru zemes vienību uzmērīšana noslēdzās 2016.gada beigās. Turpmākajā periodā kompānija Zemesgrāmatā plāno reģistrēt vēl 146 600 hektāru zemju. Mitro laika apstākļu ietekmē LVM mazākos apmēros veica zemes kadastrālo uzmērīšanu un atjaunoja robežas.

Tāpat uzņēmuma vadības ziņojumā teikts, ka pērn kompānija pabeidza būvdarbus meža autoceļu objektiem 245 kilometru apmērā, no kuriem aizvadītajā gadā ekspluatācijā tika nodoti 227 kilometri meža autoceļu, tostarp 129 kilometru ceļu pārbūvēti un 99 kilometri uzbūvēti no jauna. To būvniecībā investēti 15,6 miljoni eiro. No pērn uzbūvētā rudens lietavu un plūdu izraisīto seku dēļ 18 kilometri meža autoceļu ekspluatācijā nodoti 2018.gada pirmajā ceturksnī.

LVM vadības ziņojumā arī teikts, ka pērn kompānija realizēja 50,8 miljonus meža koku stādu, tostarp 46,5 miljonus jauno tehnoloģiju stādu. Pērn no kopējā stādu apmēra ārpus Latvijas LVM pārdeva 27,6 miljonus stādu. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem, turpināja pieaugt stādu eksports - pērn eksportēti 14,9 miljoni meža koku stādu, tostarp 4,6 miljoni ar vasku apstrādātu stādu. Meža atjaunošanai LVM apsaimniekotajās platībās pērn iestādīti 23,2 miljoni stādu. Pagājušā gada vasarā Rīgas klientu centrā uzņēmums atvēris LVM vēstniecību-veikalu.

Jau ziņots, ka LVM apgrozījums 2016.gadā bija 256,87 miljoni eiro, kas ir par 1,8% mazāk nekā 2015.gadā, savukārt uzņēmuma peļņa samazinājās par 14,6% un bija 50,614 miljoni eiro.

LVM izveidoti, lai apsaimniekotu valsts mežus. Kompānijas īpašnieks ir valsts, bet akciju turētāja - Zemkopības ministrija.