Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome apstiprinājusi grozījumus Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma aprēķināšanas metodikā jeb kārtībā, kādā aprēķina un nosaka dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifus Latvijā, informēja SPRK pārstāvji.

Grozījumi saistīti ar sistēmas operatoram AS «Conexus Baltic Grid» («Conexus») noteikto pienākumu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē ik gadu nodrošināt noteiktu dabasgāzes daudzumu, ko izmantot enerģētiskās krīzes laikā. Grozījumi metodikā apstiprināti pēc konsultācijām ar tirgus dalībniekiem.

Metodikas grozījumi paredz, ka dabasgāzes apgādes nodrošināšanas izmaksas, kas saistītas ar pienākumu nodrošināt enerģētiskās krīzes laikā nepieciešamo dabasgāzes izņemšanas jaudu no Inčukalna pazemes gāzes krātuves iekļauj nākamā tarifu pārskata ciklā atbilstoši iepriekšējā kalendārā gada faktiskajām izmaksām. Tāpat metodikā arī ir papildināts, ka izmaksas, kas saistītas ar dabasgāzes nodrošināšanu pārvades sistēmas starpsavienojumā ar Inčukalna pazemes gāzes krātuvi uz 2018.gada 1.martu atgūstamas divu gadu laikā, lai nodrošinātu pārvades tarifu prognozējamību turpmākajiem gadiem.

Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika nosaka kārtību, kādā aprēķina un nosaka dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifus Latvijā. Grozījumi metodikā stāsies spēkā jau tuvākajā laikā - nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis».