Sabiedrības iniciatīvu portālā «Manabalss.lv» sākta parakstu vākšana par iespēju pircējiem par preci maksāt cenu, kas norādīta uz cenrāža, nevis pie kases.

Kā iniciatīvas pārstāvis norādīts Artūrs Skržinskis.

Iniciatīvā pausta vēlme risināt par cenas stabilitātes problēmu, kas radusies starp patērētājiem un pakalpojuma sniedzējiem. Skržinska ieskatā cenas izmaiņa preces pirkšanas laikā tiek konstatēta regulāri.

Paņemot preci no plaukta, cenai ir jābūt skaidrai, nepārprotamai un viegli identificējamai, tomēr, atnākot norēķināties par saņemto preci, šī cena tiek mainīta parasti uz augstāku cenu, sacīja Skržinskis.

Viņš skaidroja, ka no pakalpojuma sniedzēja puses ar cenrādi tiek izteikts piedāvājums, kurā tiek minēti visi nosacījumi, kas nepieciešami, lai saņemtu preci. Šajā gadījumā notiek patērētāja maldināšana, norādot citus nosacījumus norēķināšanās laikā. Tāpēc, viņaprāt, ir nepieciešams iegādāties preci par norādīto cenu uz cenrāža, nevis par to, kas tiek norādīta norēķināšanās laikā.

Idejas autora ieskatā, pieņemot šo iniciatīvu, tiks mazināta patērētāja maldināšanas iespēja, jo pakalpojuma sniedzējs no savas puses vērīgāk skatīsies uz cenas atbilstību cenrādī.

Tāpēc Skržinskis piedāvā veikt attiecīgus grozījumus normatīvajos aktos, lai patērētājiem būtu tiesības atsaukties uz cenrādi, atbilstoši kurai pakalpojuma sniedzējam jāpārdod prece, «citādi normatīvo aktu regulējums padara šo cenrāžu esamību par bezjēdzīgu, ņemot vērā to, ka cena jebkurā brīdī var mainīties un neatbilst cenrādī norādītajai».