Meži aizņem 52% Latvijas teritorijas un bažām par to izciršanu nav nekāda pamata, intervijā laikrakstam «Diena» atzina Latvijas Meža īpašnieku biedrības (LMĪB) valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks.

«Pašlaik 52% no Latvijas teritorijas klāj mežs. Pagājušā gadsimta divdesmitajos gados - pirmās brīvvalsts laikā - meži aizņēma 26% Latvijas. Tātad kopumā meži tagad aizņem divreiz lielāku platību. Ja mēs runājam par izciršanu... Ja kāds grib pastiprināt savu viedokli, viņš apgalvo, ka «mežus izcērt«. Protams, ja mēs skatāmies pasaules kontekstā, jā, mežu paliek mazāk, bet Eiropā un arī Latvijā - noteikti nē. Kāpēc pasaulē tā notiek? Jo Latīņamerikā, nocērtot lietus mežus, augsne sablīvējas, tāpēc tur mežu atjaunot ir ļoti grūti. Otrs faktors - mēs visi zinām tādu produktu kā palmu eļļa - ja ierīko plantācijas, lai iegūtu eļļu, normāls mežs tur vairs neaug. Bet šis nav Latvijas stāsts! Gadsimta laikā meža platības pie mums ir palielinājušās,» klāstīja Muižnieks.

Viņš stāstīja, ka pašreiz Latvijā esošais mežs pārsvarā veidojies, aizaugot neapstrādātām lauksaimniecības zemēm. «Tad nu tur ienākušas tādas pioniersugas kā baltalksnis, apse, bērzs. Daudzos gadījumos mežs nav ticis kopts. Līdz ar to jaunpienākušajam mežam kvalitāte no saimnieciskā viedokļa ir zemāka nekā tam mežam, ko cilvēki apsaimniekojuši vairākus simtus gadu,» norādīja biedrības vadītājs.

Muižnieks arī norādīja, ka aptuveni 50% meža platību pieder valstij - tās ir ne tikai «Latvijas valsts mežu» apsaimniekotās platības, tie ir arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (aizsargājamās teritorijas), Aizsardzības ministrijas (poligoni), Izglītības un zinātnes ministrijas struktūru pārziņā.

«Otri 50% sadalās starp pašvaldībām un privātpersonām - gan fiziskām, gan juridiskām. Pēdējos gados vērojam privāto meža īpašumu konsolidāciju, to meža īpašumu skaits, kas ir līdz pieciem hektāriem (ha), ir krietni sarucis, savukārt pieaudzis īpašumu daudzums, kur ir virs 100 un arī pat virs 500 ha. Tiesa, lielie nedominē - vēl aizvien 80% pēc īpašumu skaita ir mazāki par 20 ha, vidējā īpašuma platība ir 10 ha. Tas ir krietni zemāks rādītājs nekā Skandināvijas valstīs, taču salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm, piemēram, Vāciju vai Franciju, kur vidējā meža īpašuma platība ir pāris hektāru, mēs varam teikt, ka mums tā ir relatīvi liela,» sacīja Muižnieks.

Viņš arī norādīja, ka pēc pieejamiem datiem, aptuveni 28% no privātajiem mežiem pieder juridiskām personām - gan ar Latvijas, gan ārvalstu kapitālu. «Pašlaik no tā nekādu negatīvu ietekmi nejūtu, ja vērtējam kopējo stāvokli meža apsaimniekošanā, jo juridiskās personas skatās uz mežu kā ilgtermiņa ieguldījumu,» piebilda LMĪB vadītājs.

Latvijas Meža īpašnieku biedrība apvieno gan lielos un mazos privātos meža īpašniekus, gan komercsabiedrības, gan pašvaldības, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā atrodas mežs.