Eiropas Kazino asociācijas (ECA) dalībnieki, kuru vidū ir arī Latvijas Spēļu biznesa asociācija (LSBA), ir apņēmušies veikt stingrus pasākumus, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas radītos draudus un nodrošinātu atbilstību visaugstākajiem starptautiskajiem standartiem un attiecīgajiem tiesību aktiem, informēja LSBA pārstāvji.

Kā skaidroja LSBA pārstāvji, licencēto klātienes kazino nozare pastāvīgi uzlabo savas procedūras, kas atbilstoši tiesiskajām prasībām novērš nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Īstenojot šos novēršanas pasākumus, piemērotākā ir adekvāti izstrādāta un uz risku orientēta pieeja, jo tā vērtējama kā labs līdzeklis iespējamo nelegāli iegūto līdzekļu legalizācijas mēģinājumu noteikšanai.

Tajā ir konkrēts noteikumu kopums, kas palīdz identificēt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskus, tādējādi ļaujot pienākumu veicošajai struktūrai koncentrēties uz tiem klientiem un darījumiem, kas potenciāli rada vislielāko risku. ECA pastāvīgi sadarbojas ar politikas veidotājiem un ieinteresētajām pusēm jautājumos, kas saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un nozares centieniem novērst šādu noziedzīgu darbību.

Līdztekus nozares centieniem un tiesiskajām prasībām ir svarīgi, lai politikas veidotāji ES un valstu līmenī izstrādātu piemērotu tiesisko regulējumu, kas atbildīgi un efektīvi novērstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu naudas legalizāciju. Tāpēc ECA aicina Eiropas institūcijas ES līmenī izstrādāt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas sistēmu.

LSBA atgādināja, ka Eiropas Komisijas (EK) pārnacionālajā riska novērtējumā par nelegāli iegūtu līdzekļu legalizāciju, kas publicēts 2017.gada jūnijā, tiek izcelta licencēto klātienes kazino industrijas spēcīgā un iedarbīgā sistēma pret nelikumīgi iegūtas naudas legalizāciju. EK analīzē neaizsargātība pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju tika vērtēta kā mēreni nozīmīga - otrajā zemākajā līmenī no četriem.

ECA ir 27 biedri un vairāk nekā 70 000 tiešie darbinieki. ECA ir dalībnieki no gandrīz visām ES dalībvalstīm, kā arī valstīm, kas nav ES dalībvalstis. ECA galvenais nolūks un mērķis ir risināt un veicināt ar kazino saistītu jautājumu risināšanu, kā arī sekmēt nozares pozitīvo ieguldījumu.

LSBA ir sabiedriska organizācija un ECA biedrs, kura pārstāv spēļu biznesa nozarē strādājošu uzņēmumu intereses valsts un sabiedriskajā sektorā. Tās mērķis ir veicināt Latvijas spēļu biznesa kopējo attīstību. LSBA biedru vidū ir vairākums spēļu biznesa nozarē strādājošo uzņēmumu.