Latvijas privāto pensiju fondu pensiju plānos šogad pirmajā ceturksnī iemaksāti 16,519 miljoni eiro, kas ir par 11,6% vairāk nekā 2017.gada attiecīgajā periodā, liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) apkopotie dati.

Tostarp pensiju plānu dalībnieku iemaksas 2018.gada pirmajos trijos mēnešos augušas par 12,2% salīdzinājumā ar pagājušā gada pirmo ceturksni un veidoja 13,803 miljonus eiro, bet darba devēju iemaksas palielinājušās par 6,4% - līdz 2,637 miljoniem eiro.

«Iedzīvotāju interese par pensijas uzkrājumu veidošanu saglabājas augsta un gada pirmajos trijos mēnešos veikto iemaksu apmērs privātajos pensiju plānos ir sasniedzis jaunu vēsturisko maksimumu,» atzina FKTK.

Šogad marta beigās pensiju plānos uzkrātais kapitāls sasniedza 437,765 miljonus eiro, salīdzinājumā ar pagājušā gada beigām pieaugot par 0,8%.

Vienlaikus no pensiju plānu kapitāla šogad pirmajā ceturksnī izmaksāti 6,148 miljoni eiro, kas ir par 37,7% mazāk nekā 2017.gada pirmajā ceturksnī, tostarp 92% jeb 5,654 miljoni eiro izmaksāti saistībā ar plānu dalībnieku pensijas vecuma iestāšanos.

FKTK informēja, ka vidējais pensiju plānu ienesīgums 2018.gada pirmajā ceturksnī bija mīnus 1,5%, bet individuāliem plāniem tas bija robežās no mīnus 5,15% līdz 0%.

Tāpat komisijā norādīja, ka marta beigās pusi no pensiju plānu portfeļa veidoja ieguldījumu fondu apliecības, no kurām 44% fokusējās uz ieguldījumiem fiksēta ienākuma instrumentos un 48% uz ieguldījumiem akcijās vai to indeksos. Otrs lielākais īpatsvars kopējā portfelī bija ieguldījumiem parāda vērtspapīros un citos vērtspapīros ar fiksētu ienākumu (38%), no kuriem lielākā daļa jeb 70% bija valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri. Noguldījumi un prasības pret kredītiestādēm pārskata perioda beigās veidoja 7,8% no kopējiem ieguldījumiem.

Latvijā veikto ieguldījumu apmērs 2018.gada pirmajā ceturksnī samazinājās par 4,5% un marta beigās bija 90,152 miljonu eiro apmērā jeb 20,3% no kopējiem ieguldījumiem.

Kopējais privāto pensiju plāniem pievienojošos dalībnieku skaits pirmajā ceturksnī pieauga par gandrīz tūkstoti jeb 0,3% un marta beigās sasniedza 287 491, kas ir 29,4% no Latvijas ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem.

Latvijā 2018.gada marta beigās strādāja seši privātie pensiju fondi, tostarp pieci atklātie un viens slēgtais, kas piedāvāja ieguldīt 18 pensiju plānos.