Zāļu ražotājs AS «Grindeks» dividendēs no pagājušā gada peļņas plāno izmaksāt 0,15 eiro par akciju, teikts kompānijas paziņojumā biržai par akcionāru kārtējās sapulces lēmumu projektiem.

Publiskotā informācija liecina, ka dividendēs no «Grindeks» 2017.gada peļņas, kas bija 11,504 miljoni eiro, plānots izmaksāt 1,438 miljonus eiro jeb 0,15 eiro par vienu akciju. Tikmēr atlikušo pagājušā gada peļņas daļu 10,067 miljonu eiro apmērā paredzēts ieguldīt «Grindeks» attīstībā ar mērķi palielināt uzņēmuma konkurētspēju.

Par dividenžu ieraksta datumu plānots noteikt 2018.gada 10.septembri, to aprēķina datumu - šā gada 11.septembri, bet par dividenžu izmaksas datumu paredzēts noteikt 12.septembri.

Vienlaikus lēmumu projekti liecina, ka gaidāmajā «Grindeks» akcionāru sapulcē par uzņēmuma revidentu plānots ievēlēt SIA «BDO Audit», nosakot, ka atlīdzība revidentam par 2018.gada pārskatu revīzijas veikšanu nevar pārsniegt 92 810 eiro. Tāpat sapulcē plānots uzdot «Grindeks» valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības «Grindeks» 2018.gada pārskatu revīziju.

Vienlaikus akcionāri ikgadējās sapulces laikā aicināti pieņemt zināšanai «Grindeks» valdes, padomes un revīzijas komitejas ziņojumus, kā arī zvērināta revidenta atzinumu, kā arī apstiprināt «Grindeks» valdes izveidotos un padomes izskatītos gan paša uzņēmuma, gan konsolidēto 2017.gada pārskatu.

Kā ziņots, šā gada 26.jūnijā notiks «Grindeks» akcionāru sapulce, kurā plānots apstiprināt uzņēmuma darbības pārskatu par 2017.gadu un 2017.gada peļņas izlietošanu, kā arī tiks ievēlēts revidents un noteikta viņa atlīdzība.

AS «Grindeks» kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 9 585 000.

Aģentūra LETA jau vēstīja, «Grindeks» konsolidētais apgrozījums pērn bija 132,411 miljons eiro, kas ir par 25,7% vairāk nekā 2016.gadā, savukārt tā peļņa pieauga 2,2 reizes un bija 9,968 miljoni eiro. Savukārt paša mātes uzņēmuma apgrozījums pērn bija 91,736 miljoni eiro, kas ir par 28,7% vairāk nekā 2016.gadā, bet tā peļņa pieauga 2,8 reizes, sasniedzot 11,504 miljonus eiro.

«Grindeks» galvenie darbības virzieni ir oriģinālproduktu, patentbrīvo un aktīvo farmaceitisko vielu pētniecība, izstrāde, ražošana un pārdošana. «Grindeks» koncernu veido «Grindeks» un piecas tā meitassabiedrības - Latvijas «Kalceks» un «Namu apsaimniekošanas projekti», Igaunijas «Tallinas farmācijas rūpnīca», kā arī Krievijas «Grindeks Rus» un Slovākijas «HBM Pharma». «Grindeks» akcijas kotē «Nasdaq Riga» oficiālajā sarakstā.