Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ar 455 822 eiro sodījusi «Meridian Trade Bank», informēja FKTK.

(Pievienots «Meridian Trade Bank» komentārs no 8.līdz 11.rindkopai.)

Banka sodīta par konstatētiem trūkumiem «Meridian Trade Bank» iekšējās kontroles sistēmas darbībā un līdz ar to Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu pārkāpumiem.

FKTK ar banku noslēgusi administratīvo līgumu, nosakot tiesiskos pienākumus un piemērojot soda naudu «Meridian Trade Bank» 455 822 eiro apmērā.

Šis administratīvais līgums ar banku noslēgts, lai izbeigtu administratīvo lietu, ko FKTK ierosināja pēc klātienes pārbaudes veikšanas «Meridian Trade Bank» laikā no 2017.gada 27.marta līdz 2017.gada 22.jūnijam.

Soda nauda ir piemērota, jo FKTK konstatēja, ka «Meridian Trade Bank» nebija izveidojusi tādu savas darbības riskiem atbilstošu iekšējās kontroles sistēmu, kas nodrošinātu efektīvu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma un tam pakārtoto normatīvo aktu prasību ievērošanu.

Noslēdzot administratīvo līgumu ar FKTK, «Meridian Trade Bank» ir apņēmusies izstrādāt minētā riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanas pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pilnveidei un bankas darbības efektivitātes nodrošināšanai.

Pieņemot lēmumu par soda naudas apmēru, FKTK ņēma vērā, ka banka ir sadarbojusies ar FKTK administratīvās lietas ietvaros, tostarp labprātīgi apņēmusies novērst konstatētos pārkāpumus un sākusi darbu pie pasākumu plāna izstrādes trūkumu novēršanai.

«Meridian Trade Bank» pārstāve Elīna Kovaļova aģentūrai LETA apliecināja, ka banka apņemas samaksāt soda naudu par iepriekšējo gadu pieļautajiem trūkumiem. Tāpat banka apņemas pilnībā īstenot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanas pasākumu plānu iekšējās kontroles sistēmas jomā pilnveidošanai līdz 2019.gada rudenim un papildus veikt neatkarīgu novērtēšanu, lai sniegtu FKTK pārliecību par tās pilnīgu atbilstību normatīvo aktu prasībām.

«Kopš FKTK pārbaudes 2017.gada sākumā banka ir veikusi būtiskus un sistemātiskus uzlabojumus atbilstības jomā, un šis darbs aktīvi turpināsies arī pēc līguma noslēgšanas. Riska pārvaldīšanas procesa pilnveidošana ir viena no bankas stratēģiskā attīstības plāna prioritātēm. Līdz līguma noslēgšanai banka jau ir pilnveidojusi riska pārvaldīšanu un kontroli, tai skaitā ieviesusi starptautiski atzītus automatizētos risinājumus. Bankā notiek regulārais darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas, apmācību un personāla pietiekamības novērtēšanas process riska pārvaldīšanas procedūrā paredzētiem principiem,» skaidroja Kovaļova.

Tāpat 2017.gadā banka ir pilnībā ieviesusi neatkarīgo ASV konsultantu kompānijas «Lewis Baach Kaufman Middlemis» un «Exiger» sniegtas rekomendācijas riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes paaugstināšanai. Kopumā 2016.gadā un 2017.gadā banka ir ieguldījusi iekšējā kontroles sistēmā vairāk nekā 1,5 miljonus eiro, un šajā gadā plāno ieguldīt vēl līdz vienam miljonam eiro.

«»Meridian Trade Bank» 2017.gadā uzsāka biznesa pārstrukturēšanu, vairāk orientējoties uz iekšzemes klientiem un atsakoties no pārāk augsta riska klientu un produktu apkalpošanas. No 40 000 klientu 98,5% ir iekšzemes - Latvijas un Lietuvas - klienti,» piebilda bankas pārstāve.

«Meridian Trade Bank» pagājušajā gadā, pēc provizoriskiem datiem, cietusi zaudējumus 2,354 miljonu eiro apmērā, kas ir par 44,1% mazāk nekā 2016.gadā. 2017.gada 31.decembrī «Meridian Trade Bank» aktīvi bija 274,865 miljonu eiro apmērā, kas ir par 9,3% jeb 28,314 miljoniem eiro mazāk nekā 2016.gada beigās, kad bankas aktīvi bija 303,179 miljoni eiro. Auditētos 2017.gada rezultātus banka līdz šim vēl nav publiskojusi.

Pēc aktīvu apmēra «Meridian Trade Bank» 2017.gada beigās bija 13.lielākā banka Latvijā, liecina Latvijas Komercbanku asociācijas dati.