Starptautiskā kredītreitingu aģentūra «S&P Global» apstiprinājusi Latvijas kredītreitingu līdzšinējā «A-» līmenī, saglabājot pozitīvu nākotnes novērtējumu, pavēstīja Valsts kasē.

«»S&P Global» veiktais izvērtējums ir ārpuskārtas kredītreitinga novērtējums, kas ir saistīts ar ASV Valsts departamenta publicēto paziņojumu par «ABLV Bank» un sekojošajiem Eiropas Centrālās bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) noteiktajiem ierobežojumiem bankas darbībai,» skaidroja Valsts kasē.

Izvērtējumā «S&P Global» norāda, ka tiešais fiskālais risks Latvijas valstij saistībā ar «ABLV Bank» ir ierobežots un nebūtisks attiecībā pret Latvijas valsts finanšu spēju.

«S&P Global» norāda, ka šī brīža situācija Latvijas finanšu sektorā neradīs negatīvu ietekmi uz pārējo Latvijas banku sektoru - finanšu institūcijām, kas apkalpo rezidentu klientus.

Tāpat kredītreitingu aģentūra atzīmē, lai arī esošā situācija var radīt ietekmi uz Latvijā strādājošām nerezidentu banku sektoru, tam būtu ierobežota ietekme uz Latvijas tautsaimniecību, kas neradītu riskus Latvijas finanšu stabilitātei.

«S&P Global» pozitīvi atzīmē valdības īstenoto fiskālo politiku, noturīgo esošo Latvijas ekonomikas izaugsmi, kā arī tās prognozēto izaugsmi 3% apmērā nākamo četru gadu laikā. «S&P Global» vērtējumā ekonomikas izaugsmi vidējā termiņā balstīs spēcīgs vietējais pieprasījums, Eiropas Savienības fondu balstītais investīciju pieplūdums, kā arī izteikti atbalstoša ārējā vide ārējai tirdzniecībai.

Atbilstoši 2017.gada beigās apstiprinātam kredītreitinga paziņojumu grafikam, nākamais regulārais «S&P Global» paziņojums par Latvijas kredītreitingu gaidāms 23.martā.