Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) atzinīgi novērtējusi Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) iespēju piekļūt finansējumam izaugsmes nodrošināšanai, liecina šodien publicētais OECD ikgadējais «Mazo un vidējo komersantu un uzņēmēju finansēšanas apskats 2018».

Apskatā izvērtēta situācija 43 valstīs laika periodā no 2007.gada līdz 2016.gadam dažādu finanšu instrumentu jomā, kā arī sniegts vērtējums par politikas iniciatīvām, kas sekmē finansējuma pieejamību komersantiem. Šogad īpaša vērība pievērsta aizdevumu garantiju atbalsta programmu darbības novērtēšanai.

Vērtējot MVU situāciju Latvijā, OECD atzinīgi novērtējusi MVU iespēju piekļūt finansējumam izaugsmes nodrošināšanai. Tāpat OECD eksperti novērojuši, samazinājies MVU skaits, kas pieteikuši bankrota procedūru, banku aizdevumu procentu likmes Latvijā turpina samazināties, neatmaksāto aizdevumu apmērs sarūk, savukārt MVU izsniegto banku aizdevumu apmērs un īpatsvars lēnām pieaug. Lai arī banku aizdevumu kopējais apmērs joprojām nav sasniedzis pirmskrīzes līmeni, vienlaikus OECD norāda, ka laika periodā no 2014.-2016.gadam ievērojami pieaudzis veikto riska kapitāla ieguldījumu apmērs, šo gadu laikā pat dubultojoties.

Ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens (V) aģentūrai LETA skaidroja, ka OECD apskata par MVU galvenie secinājumi apliecina, ka Ekonomikas ministrijas paveiktais uzņēmējdarbības vides uzlabošanā un MVU atbalstam, it īpaši strauji augošo tehnoloģiju uzņēmumu jeb jaunuzņēmumu atbalstam, ir pareizais virziens, kā sekmēt Latvijas tautsaimniecības izaugsmi, pievienotās vērtības un inovācijas attīstību.

«2017.gadā stājies spēkā Ekonomikas ministrijas izstrādātais Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums, tiek īstenotas vairākas ES fondu atbalsta programmas, kas sadarbībā ar «Attīstības finanšu institūciju Altum» piedāvā plaša spektra atbalstu MVU un ieviešot vairākus jaunus finanšu instrumentus - portfeļgarantijas, vidēja un ilgtermiņa eksporta kredīta aizdevumus, u.c. Šogad turpināsim darbu pie MVU atbalsta iniciatīvām mūsu prioritārajos virzienos uzņēmējdarbības, produktivitātes, eksporta, investīciju, cilvēkkapitāla un inovācijas veicināšanai, nodrošinot Latvijas tautsaimniecības izaugsmes paātrināšanu,» pauda Ašeradens.

MVU un uzņēmēju finansēšanas apskata mērķis ir izvērtēt un sniegt informāciju par jaunākajām tendencēm MVU piekļuvē finansējumam un finansējuma nosacījumiem dažādās OECD valstīs. OECD atzinīgi novērtē un atbalsta valstu valdību iniciatīvas MVU pieejas finansējumam sekmēšanai un efektivitātes vērtēšanai. Piekļuve finansējumam MVU attīstībai dažādās to biznesa cikla fāzēs sekmē produktivitātes stiprināšanu, ilgtspējīgu izaugsmi un pielāgošanos globālām attīstības tendencēm, piemēram, digitālai ekonomikai, sabiedrības novecošanās, globalizācijai utt.

Apskatā iekļautie galvenie secinājumi liecina, ka lielākajā daļā OECD valstu uzņēmējdarbības vide MVU attīstībai kopumā ir labvēlīga. Vienlaikus OECD norāda, ka tradicionālo banku kreditēšanas politika joprojām ir piesardzīga, it īpaši attiecībā uz jaunuzņēmumiem, inovatīviem MVU un mikrouzņēmumiem. Tā rezultātā MVU vidū audzis pieprasījums pēc alternatīvajiem finanšu instrumentiem - līzinga un faktoringa, riska kapitāla ieguldījumiem, «pūļa» finansējuma u.c.

Tāpēc OECD valstīs pēdējo gadu laikā valdības ieviesušas atbalsta iniciatīvas jaunu finanšu instrumentu pieejamībai MVU, atbalstot riska kapitāla fondu darbību, novēršot administratīvos šķēršļus, piešķirot nodokļu atvieglojumus investīcijām, kuru galvenā mērķauditorija ir jaunuzņēmumi ar strauju izaugsmes potenciālu. Apskata dati liecina, ka šīm iniciatīvām ir vērojama pozitīva ietekme uz MVU attīstību.

Tāpat apskatā norādīts, ka, neskatoties uz situācijas uzlabošanas globālajos finanšu tirgos pēckrīzes periodā, joprojām MVU saskaras ar grūtībām piekļūt finansējumam, kas nelabvēlīgi ietekmē jaunu uzņēmumu rašanās dinamiku un MVU izaugsmi. Šī izaicinājuma iemesli saistīti gan ar MVU nepietiekošo kredītvēsturi un nodrošinājumu, gan ar sarežģījumiem naudas plūsmas nodrošināšanā, gan paaugstināto uzņēmējdarbības risku, kā rezultātā komercbankas un privātie investori ir piesardzīgi MVU finansējuma nodrošināšanā. Ņemot vērā iepriekš minētās tirgus nepilnības, OECD eksperti norādījuši, ka valsts atbalsta programmām ir ievērojama nozīme MVU atbalstam.