Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome ir apstiprinājusi obligātā iepirkuma komponentes (OIK) vidējā maksājuma samazinājumu no 26,79 eiro par megavatstundu (MWh) uz 25,79 eiro par MWh, kas ir par 3,7% mazāk, informēja SPRK pārstāvji.

Proti, SPRK padome ir apstiprinājusi AS «Enerģijas publiskais tirgotājs» iesniegtās aprēķinātās obligātā iepirkuma un jaudas komponentes, kas paredz šo vidējā maksājuma samazinājumu. Apstiprinātās komponentes stāsies spēkā no 2018.gada 1.janvāra.

Kā skaidroja SPRK, Saeimā apstiprinātie grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā paredz no 2018.gada 1.janvāra ieviest jaunu jaudas maksājuma segšanas kārtību. Atbilstoši likuma grozījumiem, kuros noteikts, ka publiskajam tirgotājam radītās papildu izmaksas, veicot obligāto iepirkumu, sedz visi elektroenerģijas galalietotāji proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam.

Savukārt izmaksas, ko veido maksājumi par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu, sedz visi elektroenerģijas sistēmas lietotāji proporcionāli izvēlētā sistēmas pakalpojuma tarifa fiksētajam maksājumam. Līdz ar to, balstoties uz likuma grozījumiem, SPRK pieņēma lēmumu par jaunu obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodikas apstiprināšanu.

Visiem elektroenerģijas lietotājiem tas nozīmē, ka kopējo maksājumu par OIK turpmāk veidos divas daļas, no kurām viena būs fiksēta, savukārt otra mainīsies proporcionāli patērētajai elektroenerģijai.

Mainīgā daļa jeb OIK veidosies proporcionāli patērētajai elektroenerģijai. SPRK apstiprināja OIK, kas kompensē publiskajam tirgotājam radītās papildu izmaksas, iepērkot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā - 0,00434 eiro kilovatstundā, un OIK, kas kompensē publiskajam tirgotājam radītās papildu izmaksas, iepērkot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus - 0,01029 eiro kilovatstundā, kas summāri ir 0,01463 eiro kilovatstundā.

Savukārt fiksētā daļa jeb jaudas komponente atkarīga no sprieguma pakāpes un patēriņa grupas. Piemēram, mājsaimniecībai ar vienfāzes pieslēgumu jaudas komponente mēnesī būs viens eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), savukārt mājsaimniecībai ar trīsfāžu pieslēgumu un pieprasīto jaudu 16 ampēri tā būs 2,59 eiro bez PVN.

Līdz ar to kopējais maksājums, piemēram, mājsaimniecībai ar vienfāzes pieslēgumu un elektroenerģijas patēriņu 120 kilovatstundas mēnesī būs 2,76 eiro bez PVN, kas būs par 14% zemāks, salīdzinot ar šobrīd spēkā esošajām komponentēm.

Atbilstoši likumam publiskais tirgotājs iepērk elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros no elektroenerģijas ražotājiem, maksā garantēto maksu par elektrostacijās uzstādīto elektrisko jaudu, sedz balansēšanas izmaksas, kā arī administratīvās izmaksas. Līdz 2017.gada 31.decembrim minētās publiskā tirgotāja izmaksas sedz visi elektroenerģijas galalietotāji proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam, norādīja SPRK pārstāvji.

SPRK 2017.gada 20.oktobrī saņēma no «Enerģijas publiskais tirgotājs» iesniegumu ar lūgumu apstiprināt elektroenerģijas obligātā iepirkuma un jaudas komponentes no 2018.gada 1.janvāra un tam pievienotu obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķinu.

Aprēķinot jaudas komponentes, «Enerģijas publiskais tirgotājs» ir izmantojis metodikā paredzēto iespēju veikt aprēķinu divu gadu periodam un ņēmusi vērā Ministru kabinetā nolemto par garantētās maksas saistību samazināšanu atlikušajā atbalsta periodā par AS «Latvenergo» Rīgas TEC - 1 un TEC - 2 koģenerācijas elektrostacijās uzstādīto elektrisko jaudu, komersantam izmaksājot vienreizēju maksājumu. Tas ir nodrošinājis vidējā OIK maksājuma samazinājumu jau no 2018.gada janvāra.

Elektroenerģijas obligātais iepirkums ir valsts noteikts atbalsta mehānisms elektroenerģijas ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijas stacijās vai no atjaunojamajiem energoresursiem. Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu atbalstu īsteno publiskais tirgotājs «Enerģijas publiskais tirgotājs».

Publiskais tirgotājs atbilstoši SPRK metodikai aprēķina un iesniedz SPRK apstiprināšanai OIK.

Ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens (V) iepriekš atzina, ka, sākot ar 2018.gada 1.janvāri, lielākajai sabiedrības daļai OIK maksājums saruks par 10%. Ministru kabinets atbalstīja Ekonomikas ministrijas (EM) sagatavoto rīkojuma projektu, kas paredz samazināt AS «Latvenergo» pamatkapitālu par 454,4 miljoniem eiro elektroenerģijas OIK saistību atpirkšanai.

Ašeradens skaidroja, ka valdības lēmums paredz samaināt OIK izmaksas uzņēmumiem un mājsaimniecībām jau ar 2018.gada 1.janvāri. Ministru kabineta lēmuma rezultātā sagaidāmais valsts finanšu ietaupījums ir 262,06 miljoni eiro, bet patērētāju kopējās izmaksas tiek samazinātas par 716,47 miljoniem eiro.

Pērn OIK izmaksas veidoja 237 miljonus eiro, šogad - 260 miljonus eiro, bet nākamgad tie būs 187,9 miljoni eiro. Kā iepriekš informēja EM, ar 2018.gadu vidējais OIK maksājums samazināsies no 26,79 līdz 25,79 eiro par MWh, bet 2020.gadā - līdz 24,92 eiro par MWh. Tāpat, ņemot vērā EM jau iepriekš ierosinātos priekšlikumus par atbalstu energoietilpīgajiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem un OIK reformu, energoietilpīgajiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem ar 2018.gadu tiks nodrošināta vēl zemāka OIK likme - līdz pat 6,31 eiro par MWh.