Rīgai ir visas iespējas kļūt par reģiona finanšu centru, atzīmēja Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas vadītājs Gints Āboltiņš.

«Globālajā finanšu centru indeksā Rīga atrodas 45.vietā no 88 pasaules finanšu centriem, nedaudz augstāk ir ierindota Tallina - 42.vietā. Kaut arī konkurence starp abām Baltijas pilsētām ir sīva, Rīgai ir visas iespējas kļūt par reģiona finanšu centru. Latvijā ir izveidojušies un turpina rasties spēcīgi finanšu tehnoloģiju (»Fintech«) uzņēmumi, kas veiksmīgi strādā globālajā tirgū, kā arī mums ir stabils banku sektors. Latvija kontinentālajā Eiropā pašlaik ir pirmajā vietā pēc savstarpējās [aizdevumu] platformās piesaistīto investīciju apmēra. Savukārt nebanku aizdevēji ir apguvuši Eiropas tirgus, kā arī iegājuši Dienvidamerikā un Ziemeļamerikā,» teica Āboltiņš.

Asociācijā arī norādīja, ka aptaujā «Finfech» uzņēmumu vadītāji kā Rīgas stiprās puses izcēluši izglītotu un zinošu speciālistu pieejamību, modernu informācijas tehnoloģiju (IT) infrastruktūru un attīstītu banku sektoru. Tāpat aptaujātie kā galvenos pozitīvos ietekmējošos faktorus minējuši ciešu sadarbību ar uzraugošajām iestādēm, sakārtotu valsts finanšu sektora politiku, konkurētspējīgu normatīvo regulējumu, pievilcīgu nodokļu politiku, kā arī izcelta Rīgas izdevīgā atrašanās vieta – pilsētai ir ērta starptautiskā satiksme.

Vienlaikus kā galvenos šķēršļus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt «Fintech» uzņēmumu attīstību, «Finfech» uzņēmumu vadītāji minējuši nelabvēlīgo vai neskaidro nozares regulējumu, neveiksmīgu sadarbību ar uzraugošajām iestādēm un to nepietiekamo kompetenci par attīstības tendencēm, kā arī finanšu krīzi, ja tāda iestājas.

«Finanšu sektorā tirgus ir ļoti dinamisks, un šobrīd ir īstais brīdis domāt un izstrādāt jaunus pakalpojumu veidus, tāpēc ir svarīgi, lai politikas veidotāji neliktu šķēršļus uzņēmumu attīstībai. Abām pusēm - gan valsts sektoram, gan uzņēmējiem - ir jābūt gataviem sadarboties, lai veicinātu «Fintech» nozares tirgus attīstību un sasniegtu kopīgo mērķi, lai Rīga kļūtu par Baltijas finanšu centru,» piebilda Āboltiņš.

Aptaujā apkopots «Fintech» uzņēmumu īpašnieku, vadītāju, finanšu direktoru novērtējums par uzņēmējdarbības vidi, prognozes par sabiedrības paradumu maiņu, kā arī «Fintech» uzņēmumu attīstību Latvijā. Aptauja veikta 2017.gada vasarā.

Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija apvieno ārpus banku sektora esošus uzņēmumus, kas iedzīvotājiem Latvijā sniedz finanšu pakalpojumus.