Tūrisma aģentu un tūrisma operatoru (TATO) datubāzes uzraudzību no Ekonomikas ministrijas (EM) pārņems Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC), paredz šodien Saeimā galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi Tūrisma likumā.

TATO ir publiski pieejama datubāze, kurā tiek reģistrēti visi tūrisma aģenti un tūrisma operatori, kas drīkst sniegt kompleksus tūrisma pakalpojumus Latvijā. Jebkurš komplekso tūrisma pakalpojumu ņēmējs var pārbaudīt vai konkrētais tūrisma operators vai aģents ir reģistrēts šajā datu bāzē.

Par tūrisma operatoru un tūrisma aģentu pieņemšanu un reģistrēšanu datubāzē pašlaik ir atbildīga EM, kas pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un nodrošinātās informācijas par konkrēto komersantu, pieņemto lēmumu nosūta pa pastu uz juridisko adresi vai pēc pieprasījuma izsniedz EM klientu apkalpošanas nodaļā.

EM norāda, ka nepietiekamu personāla resursu un finansējuma trūkuma dēļ, TATO datubāzē reģistrēto komplekso pakalpojumu sniedzēju iesniegtais finanšu nodrošinājums netiek kontrolēts pietiekamā apjomā, kā arī no datu bāzes netiek izslēgti tie komplekso pakalpojumu sniedzēji, kuri neatbilst likuma noteiktajām prasībām.

Tāpēc EM rosina jau ar 2018.gada 1.janvāri nodot TATO datubāzi PTAC uzraudzībā. Tādējādi tiks nodrošināta efektīvāka nozares monitorēšana un uzraudzība. Ministrijas ieskatā, TATO datubāze jānodod PTAC uzraudzībā arī tāpēc, ka jaunās izmaiņas kontroles un uzraudzības mehānismā paredz PTAC lielākas pilnvaras, kuru efektīvai pildīšanai ir nepieciešama minētā datubāze PTAC pārraudzībā.

Attiecīgi PTAC arī tiks Tūrisma likumā paredzētas jaunas funkcijas, piemēram, tūrisma aģentu, operatoru un saistīto tūrisma pakalpojumu sniedzēju licencēšana un licences prasību ievērošanas uzraudzība; TATO datu bāzes uzturēšana, pilnveidošana, informācijas atjaunināšana u.c.

Līdz ar jaunu pienākumu uzņemšanos, PTAC štats tiks palielināts par četriem cilvēkiem. Tāpat jauno pienākumu pildīšanai PTAC 2018.gadam nepieciešami 119 980 eiro, 2019.gadam un turpmākajiem gadiem - 131 470 eiro.

EM informācija liecina, ka uz šā gada sākumu TATO datubāzē bija reģistrēti 730 saimnieciskās darbības veicēji, kas sniedz tūrisma aģenta un/vai tūrisma operatora pakalpojumus, no kuriem 476 datubāzē reģistrējušies kā aģenti, bet pārējie 254 sniedz tūrisma operatora vai apvienotos pakalpojumus.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem, tūrisma komersantu pakalpojumus 2016.gadā izmantoja 414 000 klientu, no kuriem 290 000 bija Latvijas rezidenti.

Uz 2017.gada sākumu Latvijā pavisam bija 607 tūristu mītnes, tai skaitā viesnīcas, viesu nami un kempingi, ar 37 453 gultas vietām. Pēc CSP datiem, 2016.gadā tūrisma mītņu pakalpojumus izmantoja 2,3 miljoni tūristu, no kuriem 1,6 miljoni bija ārvalstu tūristi.