Stabilizējoties Latvijas ekonomiskajai situācijai, kvalificēts darbinieks, kas ar savu entuziasmu, idejām un degsmi spēj gāzt kalnus, ir arvien lielāka vērtība darba tirgū. Tādēļ uzņēmumi ievieš dažādus motivējošus risinājumus, lai piesaistītu jaunus darbiniekus un rūpējas par to, lai esošie darbinieki ir motivēti, produktīvi un iesaistīti uzņēmuma procesos.

Svarīga emocionālā vide darba vietā

Latvijā darbinieku krīzi ir ietekmējusi demogrāfiskā situācija, pašlaik par sevi liek manīt 90. gadu sākuma dziļā demogrāfiskā krīze, no kuras valsts būtībā tā arī īsti nav atkopusies. Protams, darba roku trūkumu veicina arī iedzīvotāju emigrācija.

Darba tirgū darba ņēmēju prasības ir atkarīgas no valsts kopējā attīstības līmeņa, kā arī darbinieka profesionālo prasmju pozīcijas darba tirgū, tieši tāpēc cilvēku vēlmes attiecībā pret darba devējiem mēdz būt ļoti atšķirīgas. Daļai cilvēku pietiek, ja tiek apmierinātas pamata vajadzības - pietiekams un stabils atalgojums, droša darba vide, apdrošināšana, apmācības. Tomēr augstāka līmeņa darbinieki šīs jau uzskata par ikdienišķām lietām, vēlas sagaidīt no darba devēja vairāk. Darbinieku prasības pret darba devēju pieaug ar katru gadu, tāpat kā darba devēju konkurence par kvalitatīviem darbiniekiem.

Darba devēja tēla konsultāciju uzņēmuma «ERDA» vadītāja Zane Čulkstēna norāda mūsdienu tendenci -daudziem cilvēkiem svarīgi un motivējoši ir labi darba apstākļi un emocionālā vide uzņēmumā, tāpat arī darba jēga, autonomija un ekspertīze. Ir svarīgi, ka uzņēmums ne tikai pelna naudu, bet tomēr pievieno vērtību savu klientu dzīvei, industrijas un sabiedrības attīstībai. Vairāki pētījumi rāda, ka millenium paaudzei arvien svarīgāka ir arī uzņēmuma sociālā atbildība.

Uzņēmuma AAS «BTA Baltic Insurance Company» (BTA) valdes priekšsēdētājs Jānis Lucaus dalās uzņēmuma pieredzē: «Ļoti svarīgi ir ikdienas darbā darbiniekiem radīt patīkamas emocijas. Turklāt iepriecināt un motivēt kolēģus patiesībā nav nemaz tik grūti. Mēs cenšamies steidzīgajā ikdienā sveikt darbiniekus klātienē un pateikties par ieguldījumu dažāda veida projektos. Šovasar BTA papildināja darbinieku motivācijas programmu ar apmaksātu papildu atvaļinājumu un brīvdienu dzimšanas dienā.»

Labas un uzticamas attiecības ar darba devēju

Zane Čulkstēna stāsta, ka mūsdienās darbiniekiem ļoti svarīgas un motivējošas ir labas attiecības ar uzņēmuma vadību un tiešo vadītāju.

Savukārt Jānis Lucaus pauž:«Lai darbinieks savā darbavietā justos komfortabli, svarīgi ir ne tikai nodrošināt viņu ar samērīgu algu un labiem darba apstākļiem, bet arī veicināt darbinieka iekšējo motivāciju, palīdzot justies piederīgam uzņēmumam, apzinoties sava darba nozīmību un jēgu. Īpašu vērību piešķiram tam, kā jūtas jaunie darbinieki, uzsākot darbu uzņēmumā. Aktīvi darbojamies, lai attīstītu un padarītu interaktīvākus jauno darbinieku piesaistīšanas un uzņemšanas procesus. Pats personīgi piedalos adaptācijas lekcijās jaunajiem kolēģiem, stāstot par mūsu uzņēmumu, mērķiem, to, kas mums ir svarīgi un ko viņi var sagaidīt no mums kā darba devēja.»

Vēlas būt patstāvīgi, atbildīgi, sniegt pienesumu

Zane Čulkstēna atklāj, ka rietumos un pēdējos trijos gados arī Latvijā ļoti aktuāla tendence ir, ka cilvēki vēlas strādāt uzņēmumos, kam ir laba reputācija, skaidri mērķi un vīzija. Piemēram, gados jauni cilvēki, kas ir absolvējuši labākās augstskolas un varētu iegūt labi apmaksātu darbu jebkurā uzņēmumā, bieži izvēlas strādāt start-up jeb jaunuzņēmumos. Šo uzņēmumu resursu, darbinieku atalgojumu un citu privilēģiju nav tik daudz, salīdzinot ar lielajiem uzņēmumiem, taču cilvēkiem ir svarīgi strādāt uzņēmumā, kas rada kaut ko jaunu, vērtīgu, kam potenciāli ir liela nākotne. Jaunie talanti vēlas uzņemties iniciatīvu nevis pildīt autoratīvas norādes un mehāniskus darba uzdevumus. Viņi grib lemt par to, kā un kad viņi sasniedz sev uzstādītos mērķus.

Gados jauni cilvēki par motivējošu uzskata arī elastīgu darba laiku. Proti, ja darbinieks spēj realizēt uzņēmuma nospraustos mērķus un iekļauties noteiktajos termiņos, tad darba devējs var dot zināmu brīvību, piemēram, daļu darba laika strādāt no mājām.