Kāpēc dažas sievietes ir seksuāli aktīvākas nekā citas? Pastāv vesela virkne sabiedriski kulturālu, bioloģisku un ģenētisku skaidrojumu, kas iet tālāk par dažu evolūcijas teorētiķu izvirzīto šauro skatījumu, ka sievietes savā pieejā ir selektīvākas nekā vīrieši. Citi uzskata, ka nav viena iemesla. Tomēr jaunā pētījumā, kas publicēts žurnālā «Journal of Personality and Social Psychology», skaidrots, ka sievietes seksuālo uzvedību vēlākos gados var spēcīgi ietekmēt tēva prombūtne bērnībā, raksta žurnāls «Psychology Today».

Jūtas Universitātes un Teksasas Kristiešu universitātes pētnieku komanda Danieles Delpriores (Danielle Delpriore) vadībā veica piecus atsevišķus pētījums, lai noskaidrotu, kā promesošs vai atsvešināts tēvs ietekmē sieviešu uztveri par svešu vīriešu seksuālu interesi par viņām.

Pirmajā pētījumā 34 sievietēm tika lūgts niansēs aprakstīt laiku, kad viņu tēvs bija «fiziski vai psiholoģiski promesošs no nozīmīga viņu dzīves notikuma», lai izraisītu «domas un sajūtas, kas saistītas ar vecāku atsvešināšanos». Savukārt 41 sievietei tika lūgts aprakstīt laiku, kad viņu tēvs bija klātesošs nozīmīgā dzīves brīdī. Drīz pēc tam visām pētījuma dalībniecēm tika lūgts iedomāties situāciju, ka viņas satiekas ar vīrieti, un noteikt varbūtību, ka viņš vēlas ar šo sievieti seksu vai attiecības, ņemot vērā, ka vīrietis ir veicis desmit darbības – turējis viņas roku, izteicis komplimentus, teicis «es tevi mīlu», nopircis viņai dārgas rotaslietas, izmaksājis viņai vakariņas, aicinājis viņu uz satikšanos, zvanījis vai rakstījis viņai, izmaksājis viņai dzērienu, flirtējis ar viņu un teicis, ka viņa ir seksīga.

Sievietes, kuras bija domājušas par laiku, kad viņu tēvs nebija klāt, ar lielāku iespējamību uzskatīja, ka iedomātais vīrietis jūt lielāku seksuālu vai romantisku interesi. Tas pētniekiem deva sākotnējos pierādījumus, ka tēva atsvešinātība var stiprināt sieviešu skatījumu uz vīriešiem, kas veicina seksuālo aktivitāti.

Otrajā pētījumā 35 sievietēm atkal tika lūgts atcerēties, kad viņu tēvs bija fiziski vai psiholoģiski promesošs. Savukārt 33 sievietēm tika lūgts atcerēties, kad viņu māte bija promesoša. Pēc tam sievietēm tika lūgts novērtēt, cik seksuāli pievilcīgas ir viņām parādītas vīriešu sejas. Sievietes, kuras atcerējās laiku, kad viņu tēvs bija promesošs, biežāk šo vīriešu sejas atzina par pievilcīgām un priecīgām.

Trešajā pētījumā 38 sievietēm tika lūgts atcerēties laiku, kad viņu tēvs nebija klātesošs, 48 sievietēm – kad klāt nebija viņu māte. Pēc tam pētījuma dalībniecēm tika lūgts novērtēt vīriešu un sieviešu seju pievilcību, kā arī to, cik šīs sejas atklāj seksuālu uzbudinājumu un citas emocijas – dusmas, bailes, prieku. Tēvu prombūtne arī šajā gadījumā lika sievietēm vīriešu sejās saskatīt lielāku seksuālu nodomu. Sieviešu sejās viņas to nesaskatīja.

Ceturtajā pētījumā sieviešu pirkstiem tika pievienoti elektrodi un viņām tika teikts, ka tiek mērīts viņu stresa līmenis. Pēc tam dalībnieces caur ekrānu tika iepazīstinātas ar pirms tam nepazīstamu vīrieti. Sievietēm tika lūgts vērtēt šo vīrieti, īpaši, cik iespējams, ka viņš 1) izveidos ar šo sievieti draudzību; 2) dosies ar viņu uz satikšanos; 3) izveidos ar viņu attiecības; 4) būs ar viņu īstermiņa seksuālās attiecībās.

Dalībnieces šo sarunu laikā tika filmētas, kas ļāva pētniekiem novērtēt, cik daudz viņas flirtēja. Pēc sarunas ar vīrieti visām sievietēm tika lūgts novērtēt, cik ļoti vīrietis vēlas satikties ar viņām vai nodarboties ar viņām ar seksu. Par tēva prombūtni pirms tam domājušās sievietes ar lielāku iespējamību uzskatīja, ka vīrietim ir interese par viņām, un vairāk iesaistījās flirtēšanā, bet par mātes prombūtni domājušās vīrieša interesi vērtēja zemāk.

Visos četros pirmajos pētījumos sievietes nāca no nešķirtām ģimenēm. Tādēļ piektajā pētījumā tika noskaidrots, kā sievietes, kuras bērnībā bija piedzīvojušas vecāku šķiršanos, rīkojas, iepazīstoties ar vīrieti.

Piektajā un pēdējā pētījumā 117 sievietes tika sadalītas tēva atsvešināšanās un mātes atsvešināšanās grupās. Pēc tam sievietes tika aicinātas atcerēties, ka jutušas emocionālas ciešanas tēva fiziskas vai emocionālas prombūtnes dēļ. Pēc tam viņas tika iztaujātas par audzināšanas taktiku, ko tēvs piekopis.

Tad visas dalībnieces atkal iesaistījās iedomātajā «iedomājies, ka tu satiecies ar» domu eksperimentā, pēc tam vērtējot, cik ļoti iedomātais vīrieti vēlas ar viņām satikties vai arī seksuālas attiecības.

Pētnieki pēc tam izmērīja, cik šīs sievietes ir seksuāli atvērtas.

Gan lūgums atcerēties emocionālas ar tēvu saistītas ciešanas, gan arī burtiska tēva prombūtne un bērnībā piedzīvota šķiršanās palielināja iespēju, ka sieviete vīrietī saskatīs interesi. «Palielinoties ar tēvu saistītām ciešanām, palielinājās arī viņu uzskats, ka vīrietim ir seksuāla interese,» rakstīja pētījuma autori.

Šis nav pirmais pētījums, kas saista tēva trūkumu ar palielinātu sievietes seksuālu aktivitāti. «Iepriekšēji pētījumi ir uzrādījuši spēcīgu saistību starp zemu tēva ieguldījumu un meitu paātrinātu attīstību, seksuāliem un reproduktīviem iznākumiem,» norādīja pētnieki.

Jaunākā pētījuma autori norāda uz «tēva ieguldījuma teoriju» (Paternal Investment Theory). Šī teorija paredz, ka tēva ieguldījuma kvalitāte meitas audzināšanā nodrošina informāciju par vīriešu ieguldījumu, ko meitas izmanto, lai kalibrētu savu seksuālo uzvedību un cerības par to, ko viņas nākotnē gaida no vīriešiem, kas noved pie mazākas atturības partneru izvēlē un mazākas intereses par ilgtermiņa attiecībām gadījumos, kad bijusi zema tēva iesaiste.

Jaunākajā pētījumā visas dalībnieces bija heteroseksuālas sievietes, kuru dzimtes identitāte saskan ar viņu bioloģisko dzimumu. Tāpēc noderīgi būtu līdzīgi pētījumi arī par seksuālajām minoritātēm un tēva vai mātes trūkuma ietekmi uz vīriešu seksualitāti.