Kā atklāj sociālās kampaņas «Stresam nē!» aptauja, dienā uzkrāto stresu vakarā regulāri pārnes mājās katrs desmitais aptaujātais, bet reizēm – pat 59% respondentu. Kopumā sievietes biežāk nekā vīrieši ikdienas rūpes un satraukumus ņem līdzi uz mājām - attiecīgi 74,2% sieviešu un 60,9% vīriešu.

«Arī mani sliktais stress diemžēl piemeklē gana bieži. Jo īpaši situācijās, kad «deg» dažādi termiņi darbā un nevaru pilnvērtīgi veltīt uzmanību saviem bērniem. Tas, ko cenšos darīt šādos brīžos, ir sakārtot prioritātes – svarīgi saprast, ka darbs tomēr var pagaidīt un ka primāri jāvelta uzmanība un laiks saviem dārgākajiem – bērniem, lai pēc tam pilnvērtīgi varētu paveikt iecerētos darbus,» teic TV raidījuma «Māmiņu klubs» vadītāja un divu bērnu mamma Kristīne Virsnīte.

Kā liecina kampaņas laikā veiktas iedzīvotāju aptaujas rezultāti, dienā uzkrāto stresu vakarā regulāri pārnes mājās katrs desmitais aptaujātais, bet reizēm – pat 59% respondentu. Kopumā sievietes biežāk nekā vīrieši ikdienas rūpes un satraukumus ņem līdzi uz mājām - attiecīgi 74,2% sieviešu un 60,9% vīriešu.

Tāpat katrs trešais aptaujātais Latvijas iedzīvotājs stresa situācijās mēdz izlādēties gan uz partneri, gan bērniem. Katrs desmitais respondents atzīst, ka šādās situācijās par «izlādēšanās mērķi» kļūst bērni, bet 17% aptaujāto - partneris. Arī šajā gadījumā sievietes (68%) biežāk nekā vīrieši (49,2%) uzkrāto stresu izlādē uz saviem mājiniekiem.

Lai izglītotu sabiedrību par slikto stresu ģimenē un tā mazināšanas iespējām, kampaņas organizatori īstenoja dažādas izglītojošas aktivitātes. Tostarp tika atjaunota un papildināta mājas lapa www.stress.lv, kurā ir iespējams iepazīties ar dažādiem informatīviem materiāliem par sliktā stresa jeb distresa profilakses iespējām un uzzināt citu noderīgu informāciju.